Farské oznamy 4. septembra 2022

3.9.2022

OZNAMY

4. septembra 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 4. 9. Dvadsiata Tretia nedeľa v cezročnom období

Pondelok 5. 9. féria

Utorok 6. 9. féria

Streda 7. 9. Sv. Košických mučeníkov, spomienka

Štvrtok 8. 9. Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

Piatok 9. 9. féria

Sobota 10. 9. féria

Nedeľa 11. 9. Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

  • Od pondelka 5. septembra budeme zapisovať úmysly na sv. omše na mesiace OKTÓBER, NOVEMBER, DECEMBER. Zapísať je možno jednu svätú omšu za tri mesiace.

 • Zápis úmyslov svätých omší

Oznam farskej knižnice

Po prázdninovej prestávke začne Farská knižnica sv. Kataríny opäť poskytovať svoje služby. Od 7.9.2022 sú otváracie hodiny nasledovné: streda 9:00-11:00, štvrtok 16:00-18:00

  • Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

   Opäť sa v tomto školskom roku budú konať modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod., ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma tohto ročníka má názov „Biblické impulzy pre naše spoločné kráčanie v Cirkvi”. Najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 7. septembra, má názov - Stretnúť sa okolo Božieho slova – „všetok ľud sa zišiel ako jeden muž“ (Neh 8,1) - celý úryvok: Neh 8,1-12.

   Pozývame na duchovnú prípravu k národnej púti formou novény k Sedembolestnej Panne Márii spojenej so svätou omšou, ktorú bude sláviť Mons. Jozef Haľko v bazilike vždy o 18.30 h. Svätá omša bude vysielaná na Rádiu Mária a Youtube (Štúdio 7BOLESTNÁ).

   Katolícke biblické dielo v spolupráci s Rímskokatolíckou bohosloveckou fakultou UK a Bratislavskou arcidiecézou usporiada v sobotu 24. septembra v Aule fakulty na Kapitulskej ul. 24 v Bratislave od 8.30 h kurz lektorov vhodný pre nových i slúžiacich lektorov vo farnostiach. Prihlasovať sa môžete na adrese: kurzlektorov@iskra.sk .

   Aj v školskom roku 2022/23 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku, ktorý svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je možné si ho objednať prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962 029.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 323,- 250,- 33,- 30,- 10,- poslané na účet našej farnosti.

 • Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

  Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka

  Lectio divina

  Novéna k Sedembolestnej Panne Márii

  Kurz lektorov

  Časopis Rebrík

  Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál