Farské oznamy 25. septembra 2022

23.9.2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 25. 9. Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

Pondelok 26. 9. féria

Utorok 27. 9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

Streda 28. 9. féria

Štvrtok 29. 9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, Archanjelov, sviatok

Piatok 30. 9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota 1. 10. Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Nedeľa 2. 10. Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

  Stretnutie ružencového bratstva

Ružencové bratstvo pri farnosti Blumentál pozýva svojich členov na stretnutie v sobotu 1. 10. 2022 o 7:30 hod. Uskutoční sa voľba horliteľa bratstva aj jednotlivých ruží. Uchádzači o túto úlohu nech sa nahlásia do 29. 9. 2022 na uvedených kontaktoch: 0907 375 654, ruzenecblumental@gmail.com .

Fatimská sobota

V sobotu 1. 10. 2022 sa po rannej sv. omši bude konať pobožnosť fatimskej soboty.

Modlitba ruženca počas mesiaca október

Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec.

 • Vo všedný deň:

  • po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici,

  • po sv. omši o 16.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom;

 • v sobotu:

  • po sv. omši o 6.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom;

 • v nedeľu:

  • je modlitba posvätného ruženca o 16.00 hod. s kňazom.

  • Farnosť Vajnory pozýva osláviť 5. výročie blahorečenia don Titusa Zemana. Informácie sú na plagáte.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,-; 100,- a 33,- poslané na účet našej farnosti a 100,- € v hotovosti.

 • 5. výročie blahorečenia Titusa Zemana

  Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál