Farské oznamy 2. októbra 2022

30.9.2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 2. 10. Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

Pondelok 3. 10. féria

Utorok 4. 10. Sv. Františka Assiského, spomienka

Streda 5. 10. féria

Štvrtok 6. 10. féria

Piatok 7. 10. Ružencovej Panny Márie, spomienka

Sobota 8. 10. féria

Nedeľa 2. 10. Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

  Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať ako obvykle vo štvrtok od 16:00 a v piatok od 15:00. Uskutočnia aj zvyčajné pobožnosti - prvopiatková adorácia, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

Modlitba ruženca počas mesiaca október

Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec.

 • Vo všedný deň:

  • po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici,

  • po sv. omši o 16.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom;

 • v sobotu:

  • po sv. omši o 6.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom;

 • v nedeľu:

  • je modlitba posvätného ruženca o 16.00 hod. s kňazom.

Púť seniorov do Hronského Beňadika

Púť seniorov do Hronského Beňadika 8. 10. 2022, organizovaná Charitou Blumentál, má ešte voľne miesta. Prihlásiť sa môžete v pondelok 4. 10. v časoch 15:30 – 16:15 a 17:15 – 18:00 hod. Poplatok je 5,- €. Program púte prihlásení dostanú pri platení.

  • V stredu 5. októbra 2022 o 20.00 h sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Kráčať ako kráčal on (porov. 1 Jn 2,6);
   Byť spoločníkmi na ceste (Lk 24,13-25).

   Vo štvrtok 13. októbra o 20.00 h sa bude konať další diel talkshow s názvom “Adam, kde si?” Hostia: Mons. Stanislav Zvolenský, Rasťo Chvála z Garáž TV (automoto žurnalista). Viac informácii na plagáte.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 100,- € v hotovosti.

 • Lectio divina

  Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I.

  Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. sa uskutoční 2.-4. decembra 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Je možné prísť s deťmi. Info o prihlásení je na plagáte.

  Talkshow „Adam, kde si?“

  Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál