Farské oznamy 18. decembra 2022

16.12.2022

OZNAMY

18. decembra 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 18. 12. Štvrtá adventná nedeľa

Pondelok 19. 12. féria

Utorok 20. 12. féria

Streda 21. 12. féria

Štvrtok 22. 12. féria

Piatok 23. 12. féria

Sobota 24. 12. Štedrý deň

Nedeľa 25. 12. Narodenie Pána, slávnosť

Spovedanie pred Vianocami

Pred vianočnými sviatkami spovedáme v pondelok až piatok v časoch:

5.30 – 7.30

11.30 – 12.30

15.30 – 18.00

24.12.2022 – 26.12.2022 – nespovedáme

Podrobný rozpis spovedania a sv. omší počas sviatkov nájdete na stolíkoch v kostole a na farskej stránke

Vianočné sviatky

V sobotu je Štedrý deň. Ranná sv. omša bude o 6:30, vigílna sv. omša o 16:30 a polnočné sv. omše o 22:30 a 24:00.

V nedeľu na slávnosť Narodenia Pána budú sv. omše ako v nedeľu.

Farská zbierka

Na slávnosť Narodenia Pána, po sv. omšiach, bude farská zbierka, za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

    • Poďakovanie za milodary

    Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 700,-; 200,-; 100,- a 50,- zaslané na účet farnosti a 100,- € v hotovosti.


    Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál