Farské oznamy 4. decembra 2022

3.12.2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 4. 12. Druhá adventná nedeľa

Pondelok 5. 12. féria

Utorok 6. 12. féria

Streda 7. 12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, sviatok

Štvrtok 8. 12. Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť

Prikázaný sviatok

Piatok 9. 12. féria

Sobota 10. 12. féria

Nedeľa 11. 12. Tretia adventná nedeľa

    Zbierka na charitu

  • Výnos zbierky na charitu bol 4 730,- €. Pán Boh odmeň všetkým darcom.

Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Vo štvrtok 8. 12. bude prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Omše v Blumentáli budú o 5:45, 6:30, 9:00, 10:3012:00, 16:30 a o 19:00 hod.

Pozývame Vás aj do kostola sv. Jána z Mathy (Trojička), kde o 17:30 hod. bude Mons. Stanislav Zvolenský sláviť slávnostnú sv. omšu spojenú so zverením Bratislavy Panne Márii

Nahlásenie chorých na predvianočné spovedanie

Do 11. 12. 2022, je možné nahlásiť záujemcov o predvianočnú spoveď a sv. prijímanie chorých a starších, ktorí nevládzu prísť do kostola. Nahlasovanie prebieha v sakristii alebo vo farskej kancelárii.

Zapisovanie úmyslov sv. omší

Od pondelka 5. 12. je možné v sakristii zapisovať úmysly sv. omší na mesiace január až marec 2023.

Lectio divina

V stretu 7. 12. sa o 20:00 hod. v katedrále sv. Martina uskutoční ďalšie stretnutie Lectio divina s Mons. Stanislavom Zvolenským

Deň sv. Mikuláša

TV Lux, Rádio Lumen a Slovenská katolícka charita pozývajú prežiť deň sv. Mikuláša do ich prezentačných stánkov pri katedrále sv. Martina 6. 12. od 10:00 do 14:00 hod.

    • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 50,- a 2 x 30,- zaslané na účet farnosti a 50,- € v hotovosti.

  • Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál