Farské oznamy 12. marec 2023

10.3.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 12. 3. Tretia pôstna nedeľa

Pondelok 13. 3. féria

Utorok 14. 3. féria

Streda 15. 3. féria

Štvrtok 16. 3. féria

Piatok 17. 3. féria

Sobota 18. 3. féria

Nedeľa 19. 3. štvrtá pôstna nedeľa

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty:

  • Kostol Blumentál

    • piatky o 17.15 hod. (modlia sa kňazi),

    • nedele o 15.45 hod. (dnes sa modlia pedagógovia, budúcu nedeľu deti),

  • Katedrála sv. Martina

    • piatky o 20:00 hod. (modlia sa bratislavskí biskupi).

Pôstna polievka s biskupmi

Bratislavský biskupi Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko budú v stredu 15. 3. 2023 od 12:00 do 14:00 podávať pôstnu polievku v refektári Milosrdných bratov v Bratislave (vchod z Námestia SNP 11).  Výnos z polievky podporí pôstnu iniciatívu Katolíckeho hnutia žien Slovenska a Úsmevu ako dar „Podeľme sa!“

Tento rok bude výnos zo zbierky určený na dokončenie troch príbytkov v bratislavskej Petržalke pre ohrozené rodiny s deťmi - väčšinou pre mamky - samoživiteľky. Druhá časť výťažku bude použitá na nevyhnutnú opravu strechy na sociálnom dome, ktorý je bezpečným domovom pre štyri rodiny s deťmi na Krompašskej ulici v Košiciach.

Prosba

Prosíme veriacich a návštevníkov, aby do priestorov kostola nevstupovali s bicyklami, kolobežkami a nevodili dnu psy a iné domáce zvieratá. Ďakujeme.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarov na kostol v sume 500,- a 20,- poslané na účet našej farnosti a 50,- v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál