Farské oznamy 19. marec 2023

18.3.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 19. 3. štvrtá pôstna nedeľa

Pondelok 20. 3. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

Utorok 21. 3. féria

Streda 22. 3. féria

Štvrtok 23. 3. féria

Piatok 24. 3. féria

Sobota 25. 3. Zvestovanie pána, slávnosť

Nedeľa 26. 3. Piata pôstna nedeľa

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty:

  • Kostol Blumentál

    • piatky o 17.15 hod. (modlia sa kňazi),

    • nedele o 15.45 hod. (dnes sa modlia deti, budúcu nedeľu muži),

  • Katedrála sv. Martina

    • piatky o 20:00 hod. (modlia sa bratislavskí biskupi).

Spovedanie starších a chorých

Do budúcej nedele 26. 3. 2023 je možné nahlásiť záujemcov o spoveď a sv. prijímanie chorých a starších pred Veľkou nocou, ktorí nevládzu prísť do kostola. Nahlasovanie prebieha v sakristii alebo vo farskej kancelárii.

Upratovanie kostola pred sviatkami

Prosíme dobrovoľníkov o účasť na brigáde v kostole (upratovanie pred sviatkami) v sobotu 25. 3. od 8.00 hod. Vyzývame aj mladých mužov, ktorí môžu konať práce vo výškach na rebríku. Vopred ďakujeme za ochotu.

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom

V nedeľu 26. 3. 2023 bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom žijúcim v krajinách Blízkeho východu. Viac informácii je na stránke utecenci.kbs.sk . Pán Boh zaplať všetkým darocm.

Výročie Sviečkovej manifestácie

5. marca uplynie 35 rokov od Sviečkovej manifestácie. Organizátori pozývajú na sv. omšu v piatok, 24.marca o 18:00 v kostole Jezuitov (hlavný celebrant vladyka Peter Rusnák). Po sv. omši sviečkový sprievod a program pri Pamätníku na námestí Eugena Suchoňa. V sobotu popoludní sa koná skautská mestská hra pre deti, mládež a rodiny. O 16:00 bude pri Pamätníku slávnostné verejné zhromaždenie. Bližšie informácie aj o ďalších podujatiach na www.svieckovamanifestacia.sk a na facebookovom profile Sviečková manifestácia.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarov na kostol v sume 2 x 100,-; 55,- a 20,- € poslané na účet našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál