Farské oznamy 26. marca 2023

25.3.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 26. 3. Piata pôstna nedeľa

Pondelok 27. 3. féria

Utorok 28. 3. féria

Streda 29. 3. féria

Štvrtok 30. 3. féria

Piatok 31. 3. féria

Sobota 1. 4. féria

Nedeľa 2. 4. Palmová (kvetná) nedeľa, čiže nedeľa utrpenia Pána

Spovedanie starších a chorých

Do dnešnej nedele je možné v sakristii nahlásiť záujemcov o spoveď a sv. prijímanie chorých a starších pred Veľkou nocou, ktorí nevládzu prísť do kostola.

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom

V dnešnú nedeľu je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom žijúcim v krajinách Blízkeho východu. Info: utecenci.kbs.sk . Pán Boh zaplať.

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty:

 • Kostol Blumentál

  • piatky o 17.15 hod. (modlia sa kňazi),

  • nedele o 15.45 hod. (dnes sa modlia muži, budúcu nedeľu birmovanci),

 • Katedrála sv. Martina

  • piatky o 20:00 hod. (modlia sa bratislavskí biskupi).

Pomazanie chorých v kostole

V sobotu 1. 4. o 12:00 hod. bude v kostole Blumentál sv. omša počas ktorej sa bude udeľovať sviatosť pomazania chorých. Spovedať sa bude pred omšou od 10:00 hod.

Pomazanie chorých môže prijať iba v prípade ťažkého ochorenia, vysokého veku alebo blízkej rizikovej operácie. Pomazanie sa môže prijať raz do roka, pokiaľ sa počas roka vážne nezhoršil zdravotný stav.

Charita Blumentál – 2 % z dane

Charita Blumentál, o. z. sa uchádza o Vaše 2 % z dane. Príslušné tlačivo je v kostole za lavicami a na stránke www.charitablumental.sk .Pán Boh odmeň.

Spovedanie pred Veľkou nocou

 • št. 30. 3. a pi. 31. 3.: 5:30-7:30; 11:00-12:30; 15:30-17:30;

 • so. 1. 4.: 6:00-7:30; 10:00-12:30; 16:00-18:30;

 • ne. 2. 4.: 6:00-13:00 (počas omší); 15:00-19:30.

Brožúra s harmonogramom slávenia Veľkej noci

V kostole sú pre Vás brožúry s harmonogramom spovedania a slávenia Veľkej noci.

Dom QUO VADIS – podujatia

 • Pondelok 27. 3. - Charitatívna burza kníh na podporu iniciatívy Máriine jedlo pre chudobných.

 • Streda 29. 3. o 19:00 hod. - diskusia Spýtaj sa o Cirkvi s biskupom Jozefom Haľkom a ďalšími hosťami.

 • Štvrtok 30. 3. DobroQVbazár na podporu rodín v núdzi.

Viac informácií na www.domquovadis.sk .

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarov na kostol v sume 100,- a 33,- € poslané na účet našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál