Farské oznamy 2. apríla 2023

31.3.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 2. 4. Palmová (kvetná) nedeľa, čiže nedeľa utrpenia Pána

Pondelok 3. 4. Pondelok Svätého týždňa

Utorok 4. 4. Utorok Svätého týždňa

Streda 5. 4. Streda Svätého týždňa

Štvrtok 6. 4. Štvrtok Pánovej večere (Zelený štvrtok)

Piatok 7. 4. Piatok Utrpenia Pána (Veľký piatok)

Sobota 8. 4. Svätá sobota (Biela sobota)

Nedeľa 9. 4. VeĽkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom žijúcim v krajinách Blízkeho východu z minulej nedele vyniesla 5 629,- € (z toho príspevok jedného darcu vo výške 1 312,- €). Pán Boh zaplať.

Pobožnosť Krížovej cesty

 • Palmová nedeľa: 15:45 hod. Kostol Blumentál (modlia sa birmovanci).

Spovedanie

 • Palmová nedeľa: 6:00 – 13:00 (počas omší); 15:00 – 19:30;

 • Od pondelka 3. 4. do stredy 5. 4.: 5:30 – 7:30; 11:00 – 12:30; 15:30 – 17:30.

 • Od Zeleného štvrtka do Veľkonočného pondelka spovedáme len v súrnych prípadoch zaopatrenia chorých.

Zelený Štvrtok

 • 16:30 – Sv. omša (za živých a zosnulých kňazov pochádzajúcich a pôsobiacich v našej farnosti),

 • 18:00 – Sv. omša (za kňazské povolania),

 • do 21:00 – Tichá adorácia (od skončenia omše).

Veľký piatok

 • 7:00 – Krížová cesta v Marianke(modlí sa náš p. Farár),

 • 8:30 – Liturgia hodín v kostole Blumentál,

 • 9:00 – Krížová cesta v kostole Blumentál,

 • 15:00 – Obrady Veľkého piatka,

 • 17:30 – Obrady Veľkého piatka,

 • do 21:00 – Adorácia pri Božom hrobe.

Pôst počas Veľkého piatku

Veľký piatok je deň prísneho pôstu (zaväzuje od 18 do 60 roku) a zdržovania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia (zaväzuje od 14 roku nahor). Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa).

Zbierka pri Božom hrobe

Na Veľký piatok a na Bielu sobotu bude pri Božom hrobe pokladnička určená na zbierku, ktorej výnos je určený na podporu a údržbu kresťanských pamiatok vo Svätej zemi. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Biela sobota

 • 8:30 – Liturgia hodín v kostole Blumentál,

 • 9:00 – 19:00 – Adorácia,

 • 19:30 – Veľkonočná vigília.

  Veľkonočná nedeľa

 • Sv. omše: 6:00; 7:30; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30; 18:00 (maďarsky); 19:00.

 • Počas doobedňajší sv. omší budeme požehnávať veľkonočné pokrmy.

 • Po sv. omšiach v nedeľu bude farská zbierka. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

  Veľkonočný pondelok

 • Sv. omše: 6:00; 7:30; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30.

Brožúra s harmonogramom slávenia Veľkej noci

V kostole sú pre Vás brožúry s harmonogramom spovedania a slávenia Veľkej noci.

Lectio divina

  V stredu 5. 4. 2023 o 20:00 hod. bude v Katedrále sv. Martina modlitbové stretnutie Lectio divina s o. arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarov na kostol v sume 60,- a 30,- € poslané na účet našej farnosti a 100,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál