Farské oznamy 16. apríl 2023

15.4.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 16. 4. DRUHÁ VeĽkonočná nedeľa

Pondelok 17. 4. féria

Utorok 18. 4. féria

Streda 19. 4. féria

Štvrtok 20. 4. féria

Piatok 21. 4. féria

Sobota 22. 4. féria

Nedeľa 23. 4. TRETIA VeĽkonočná nedeľa

Výnos zbierok

  • Farská zbierka z minulej nedele vyniesla 2 430,- €.

  • Zbierka na Boží hrob vyniesla 1 815,- €.

    Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Púť detí do Marianky

Pozývame deti s animátormi, katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky v sobotu 20.5.2022. Informácie o prihlásení sú na plagáte.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 55,- a 50,- € poslané na účet našej farnosti a 100,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál