Farské oznamy 23. apríla 2023

21.4.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 23. 4. TRETIA VeĽkonočná nedeľa

Pondelok 24. 4. féria

Utorok 25. 4. Sv. Marka, Evanjelistu, sviatok

Streda 26. 4. Prebl. Panna Mária, Matka dobrej rady, ľubovoľná spomienka

Štvrtok 27. 4. féria

Piatok 28. 4. féria

Sobota 29. 4. Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, Patrónky Európy, sviatok

Nedeľa 30. 4. ŠTVRTÁ VeĽkonočná nedeľa

Zbierka na kňazský seminár

    Budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Nastávajúci týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. Povzbudzujeme Vás k osobnej aj spoločnej modlitbe na tento úmysel.

Spomienka na Pannu Máriu, Matku dobrej rady

V stredu 26. 4. bude spomienka na Pannu Máriu, Matku dobrej rady, ktorej milostivý obraz sa nachádza v našom kostole.

Pri tejto príležitosti sa na sv. omši o 16:30 hod. zídu kňazi pochádzajúci z našej farnosti.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 2 x 100,- € poslané na účet našej farnosti, 500,-; 300,- a 50,- v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál