Farské oznamy 14. mája 2023

12.5.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 14. 5. ŠIESTA VeĽkonočná nedeľa

Pondelok 15. 5. féria

Utorok 16. 5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

Streda 17. 5. féria

Štvrtok 18. 5. NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, Slávnosť – prikázaný sviatok

Piatok 19. 5. féria

Sobota 20. 5. féria

Nedeľa 21. 5. SIEDMA VeĽkonočná nedeľa

Prikázaný sviatok – Nanebovstúpenie Pána

    Vo štvrtok 18. 5. je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše budú:

  • Blumentál: 5:45; 6:30; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30; 18:00 hod.;

  • Katedrála sv. Martina: 18:00 hod. (s o. arcibisupom Stanislavom Zvolenským).

Zbierka na katolícke masmédia

Budúcu nedeľu počas sv. omší bude zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 95,- a 55,- € poslané na účet našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál