Farské oznamy 21. mája 2023

19.5.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 21. 5. SIEDMA VeĽkonočná nedeľa

Pondelok 22. 5. féria

Utorok 23. 5. féria

Streda 24. 5. féria

Štvrtok 25. 5. féria

Piatok 26. 5. Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

Sobota 27. 5. féria

Nedeľa 28. 5. Zoslanie Ducha Svätého

Zbierka na katolícke masmédia

V nedeľu 21. 5. počas sv. omší bude zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať.

Deň modlitieb za synodu

Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na modlitbu a sv. omšu za synodu v stredu 31. 5. 2023 v bazilike v Šaštíne:

  • 17:00 hod. - adorácia,

  • 18:00 hod. - sv. omša.

Pamätajme aj vo svojich osobných modlitbách na prosbu o požehnanie pre celú Cirkev a pre prebiehajúcu synodálnu cestu.

Prosba

Prosíme veriacich a návštevníkov aby do kostola vstupovali v primeranom oblečení a aby do priestorov kostola nevstupovali s bicyklom, kolobežkou a zvieratami.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 300,-; 150,-; 2 x 100,- a 20,- € poslané na účet našej farnosti a 200,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál