Farské oznamy 17.9.2023

16.9.2023

OZNAMY

17. septembra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 17. 9. Dvadsiata Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Pondelok 18. 9. féria

Utorok 19. 9. féria

Streda 20. 9. Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chong Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Štvrtok 21. 9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

Piatok 22. 9. féria

Sobota 23. 9. Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

Nedeľa 24. 9. Dvadsiata PIATA nedeľa v cezročnom období

Podujatie - Bratislava za život

Život každého človeka je veľkým darom. Chceme preto budovať kultúru života, ktorá si bude vážiť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. Pozývame Vás na pochod Bratislava za život. Stretnú sa na ňom ľudia dobrej vôle, ktorí sa chcú postaviť za najzákladnejšie právo na život - pre všetkých. Tešíme sa na Vás 24. septembra o 15.00 na Hlavnom námestí v Bratislave.

Poďakovanie za milodary

    Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 50,- a 20,- zaslané na účet našej farnosti.

Vyhlásenie KBS k voľbám do NR SR: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230916006


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál