Farské oznamy 9. septembra 2023

9.9.2023

OZNAMY

10. septembra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 10. 9. Dvadsiata TRETIA nedeľa v cezročnom období

Pondelok 11. 9. féria

Utorok 12. 9. Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka

Streda 13. 9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok 14. 9. Povýšenie Svätého Kríža, sviatok

Piatok 15. 9. Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, slávnosť

Sobota 16. 9. Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

Nedeľa 17. 9. Dvadsiata Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Sväté omše na slávnosť Sedembolestnej

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie nie je prikázaný sviatok.

Sväté omše budú o: 6:00, 7:30, 9:00, 12:00 16:30 a 18:00.

Národná púť

Srdečne pozývame na púť k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 14. - 16. septembra v našej národnej mariánskej svätyni v Šaštíne. Vrcholom púte bude slávnostná svätá omša 15. septembra o 10.30, ktorú bude sláviť J. Em. kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Vatikánu.

Oznam Charity Blumentál

Po prázdninovej prestávke bude opäť pokračovať výučba počítačovej gramotnosti, a to od stredy 13. septembra 2023 , v čase ako doteraz, t. j. od 18.oo – 19.oo hod.

BAŠ

Pre mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách, sa otvára 14. ročník Bratislavskej animátorskej školy. Prihlásenie je možné do 15. septembra 2023. Viac informácií nájdete na stránke mladezba.sk .

Pozvánka na procesiu

Občianske združenie Bratislavská Kalvária a kresťanské združenie Sprevádzajúcis podporou Bratislavskej arcidiecézy a v spolupráci s bratmi dominikánmi – farnosťou Bratislava-Kalvária, pozývajú v nedeľu 17. 9. 2023 na slávnostnú procesiu pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža so začiatkom v Katedrále sv. Martina o 14.30. Odtiaľ bude sprievod pokračovať mestom až na ulicu Za Sokolovňou, kde ca o 15.40 začne pobožnosť krížovej cesty. Program vyvrcholí sv. omšou o 17.00 v Kostole Panny Márie Snežnej. Hlavným celebrantom bude Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy.

    • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 50,- 30,- a 20,- zaslané na účet našej farnosti a 100,- v hotovosti.

  • Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál