Farské oznamy 3.9.2023

2.9.2023

OZNAMY

3. septembra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 3. 9. Dvadsiata DRUHÁ nedeľa v cezročnom období

Pondelok 4. 9. féria

Utorok 5. 9. féria

Streda 6. 9. féria

Štvrtok 7. 9. Sv. Košických mučeníkov, spomienka

Piatok 8. 9. Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

Sobota 9. 9. féria

Nedeľa 10. 9. Dvadsiata TRETIA nedeľa v cezročnom období

  • Zápis úmyslov svätých omší

   Od pondelka 4. septembra budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiace OKTÓBER, NOVEMBER, DECEMBER. Zapísať je možno jednu svätú omšu za tri mesiace.

Oznam farskej knižnice

Od 6.9. 2023 začne farská knižnica opäť poskytovať svoje služby. Otvorená bude v stredu 9:00-11:00 a vo štvrtok 16:00-18:00. Tešíme sa na vašu návštevu.

Oznam Charity Blumentál - Informácia pre seniorov

Ako sme už informovali, na sobotu 9. septembra 2023 pripravujeme púť na Skalku pri Trenčíne. Keďže je ešte niekoľko voľných miest, je možné sa prihlásiť v pondelok 4. 9. 2023 od 16.oo – 17.30 hod. v kancelárii charity na Vazovovej 8. Poplatok je 6 €.

Podrobnú informáciu a program púte dostanete pri prihlasovaní.

  • Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

   Dospelí, ktorí sa prihlásili na prípravu na iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), pozývame na stretnutie vo štvrtok 7. 9. 2023 o 18:00 na fare.


   Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka

   Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách do 10.septembra 2023.

Ďakovná sv. omša

Pozývame vás na ďakovnú sv. omšu pri príležitosti životných jubileí vdp. Štefana Herényiho, ktorá sa uskutoční v našom kostole v stredu 6.9.2023 o 16:30, hlavným celebrantom bude Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup.


  • Lectio divina

   Aj v tomto školskom roku ste srdečne pozvaní na modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave každú prvú (pozn. okrem novembra) stredu v mesiaci vždy o 19.00. Modlitbu bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma tohto ročníka má názov: Pane, čože je človek, že myslíš na neho? (porov. Ž 144,3). Najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 6. septembra, má názov - „Pamätaj, že si prach.“ (porov.

   Ž 90,3) - O pôvode človeka zo zeme a skúsenosti ľudskej pominuteľnosti. Bude sa uvažovať nad úryvkom: Gn 2,4-7.

   Poďakovanie za milodary

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 50,- v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál