Farské oznamy 27.8.2023

26.8.2023

OZNAMY

27. august 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 27. 8. DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 28. 8. Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok 29. 8. Mučenícka smrť svätého Jána krstiteľa, spomienka

Streda 30. 8. féria

Štvrtok 31. 8. féria

Piatok 1. 9. féria

Sobota 2. 9. féria

NEDEĽA 3. 9. DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

    • Prvopiatkový týždeň

      Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia – budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom, vo štvrtok od 16:00 a v piatok od 15:00. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

    • Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

      Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2023 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ a starší sa môžu prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii.

Oznam Charity Blumentál

Informácia pre seniorov: V sobotu 9. septembra 2023 pripravujeme púť na Skalku pri Trenčíne. Prihlásiť sa môžete v utorok 29.8.2023 v kancelárii charity na Vazovovej 8 od 16:00 – 17:30. Poplatok je 6 €. Podrobné informácie a program dostanete pri prihlasovaní.

Zmena svätých omší počas štátnych sviatkov 29 .8. a 1.9.

v utorok 29.8.2023 a piatok 1.9.2023 nebude svätá omša ráno o 5:45.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 250,- 200,- 200,- 100,- 33,- poslané na účet.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál