Farské oznamy 10.12.2023

9.12.2023

OZNAMY

10. decembra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 10. 12. druhá adventná nedeľa

Pondelok             11. 12. féria

Utorok                12. 12. féria

Streda                           13. 12. sv. Lucia, panny a mučenica, spomienka

Štvrtok               14. 12. sv. Ján od Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi, spomienka

Piatok                  15. 12. féria

Sobota                 16. 12. féria

NEDEĽA          17. 12. Tretia adventná nedeľa (gaudete)

Zbierka na charitu

Výnos zbierky na charitu bol 4 736,- €. Pán Boh odmeň všetkým darcom.

Spovedanie k Vianočným sviatkom

Spovedať k vianočným sviatkom budeme každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše od 15.12. do 23.12.2023. Počas Štedrého dňa 24.12. 2023 už nespovedáme.

Sobota:                          6.00 - 7.30 16.30 - 18.30

Nedeľa:                          6.00 - 12.30 16.30 - 19.30

Pondelok až piatok:        5.30 - 7.30            11.00 - 12.30       15.30 - 17.30

Povzbudzujeme Vás k vianočnej svätej spovedi, ale upozorňujeme tých, ktorí žijú s partnerom bez sviatosti manželstva, že majú prekážku pristupovať k sviatosti Zmierenia a k Eucharistii. To platí takisto i pre civilne sobášených a rozvedených, ktorí nemajú povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam. Ak máte v tomto nejasnosti príďte sa poradiť s kňazom, ako danú situáciu riešiť. Radi Vám pomôžeme. Na začiatku sv. spovede je vhodné povedať spovedníkovi, v akom stave žijem, či som slobodný a žijem sám, alebo s partnerom/partnerkou bez sviatosti manželstva, či som ženatý, vydatá, rozvedený/rozvedená.

Vianočné farské oznamy 2023

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší a sv. spovedí počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

Predvianočné upratovanie kostola

Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predvianočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu 16. 12. 2023 od 8.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí muži, ktorí nemajú problém s výškami. Vopred ďakujeme za ochotu.

Nahlásenie chorých na predvianočné spovedanie

Do dnes 10.12. 2023 je možné nahlásiť záujemcov o predvianočnú spoveď a sv. prijímanie chorých a starších, ktorí nevládzu prísť do kostola. Nahlasovanie prebieha v sakristii alebo vo farskej kancelárii.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,- 50,- € poslané na farský účet.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál