Vianočné farské oznamy 2023

12.12.2023

VIANOČNÉ   OZNAMY   FARNOSTI   BLUMENTÁL 2023

Predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

Prosíme zvlášť starších nech si nenechávajú spoveď na posledné dni, nechajme priestor zvlášť tým, čo pristupujú k sviatosti zmierenia iba na Vianoce, alebo sú zamestnaní, odcestovaní v zahraničí a pricestujú posledné dni pred Vianocami. Vianočná svätá spoveď platí aj k januárovému prvému piatku.

Spovedať k vianočným sviatkom budeme každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše od 15.12.2023 do 23.12.2023:

Svätá Spoveď

Piatok      15.12

5.30 - 7.30

11.00 - 12.30

15.30 - 17.30

Sobota     16.12

6:00-7:30

16.30 - 18.30

Nedeľa     17.12.

6:00-12:30

16.30 - 19.30

Pondelok  18.12.

5.30 - 7.30

11.00 - 12.30

15.30 - 17.30

Utorok      19.12.

5.30 - 7.30

11.00 - 12.30

15.30 - 17.30

Streda       20.12.

5.30 - 7.30

11.00 - 12.30

15.30 - 17.30

Štvrtok      21.12.

5.30 - 7.30

11.00 - 12.30

15.30 - 17.30

Piatok       22.12.

5.30 - 7.30

11.00 - 12.30

15.30 - 17.30

Sobota      23.12.

6:00-7:30

16.30 - 18.30

Prikázané sviatky mimo nedieľ vo Vianočnom období:

Nedeľa     24.12.2023  - 4. adventná nedeľa - Štedrý deň

Pondelok  25.12.2023 - Narodenie Pána

Nedeľa      31.12.2023 - Sviatok Sv. rodiny – Silvester – Starý rok

Pondelok      1.1.2024 -  Bohorodičky Panny Márie – Nový rok

Sobota          6.1.2024 -  Zjavenie Pána - Traja Králi

nedeľa          7.1.2024 - Krst Krista Pána

Ak nasleduje nedeľa a prikázaný sviatok po sebe, je potrebné sa zúčastniť sv. omše oba tieto sviatky.  (4.adventná nedeľa - Narodenie Pána; Sv. Rodiny - Nový rok).

Svätého Štefana (26.12.2023) nie je prikázaný sviatok, je to 2. Vianočný sviatok.

Vianočné obdobie končí na slávnosť Krstu Krista Pána 7.1.2024.

SV. OMŠE    VO  VIANOČNOM  OBDOBÍ   2023

24.12.2023 Štedrý deň - nedeľa (prikázaný sviatok)

6.00      7.30      9.00      10.30      12.00      16.30      22.30 24:00 Polnočná

25.12.2023 Narodenie Pána - 1. Vianočný sviatok - prikázaný sviatok

6.00      7.30      9.00      10.30      12.00      16.30      18.00 (maďarská)      19.00

26.12.2023    Sv. Štefana - 2. Vianočný sviatok

6.00      7.30     9.00      10.30      12.00      16.30

31.12.2023    Sv. rodiny - Sv. Silvestra - Starý rok - nedeľa (prikázaný sviatok)

6.00      7.30.     9.00      10.30      12.00      16.30      23.30 adorácia

1.1.2024 Slávnosť Bohorodičky Panny Márie - Nový rok - prikázaný sviatok

6.00      7.30      9.00      10.30      12.00      16.30      18.00 (maďarská)      19.00

6.1.2024 Zjavenie Pána - Traja králi - prikázaný sviatok

6.00      7.30      9.00      10.30      12.00      16.30      18.00 (maďarská)      19.00

7.1.2024 Krst Krista Pána - nedeľa (prikázaný sviatok)

6.00      7.30      9.00      10.30      12.00      16.30      18.00 (maďarská)      19.00

Na Štedrý deň nie je prikázaný pôst. Na Narodenie Pána je pri svätých omšiach tradičná vianočná zbierka. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Na Sviatok Svätej rodiny si manželské páry môžu obnoviť pri svätých omšiach manželské sľuby.

Od 6.1.2024 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

Prehľad spovedných dní vo Vianočnom období

24.12.2023 - 26.12.2023 - nespovedáme

27.12 2023 - 30.12.2023    -          spovedáme ako zvyčajne

31.12.2023 - 1. 1.2024 -          nespovedáme

2.1.2024 - 5.1.2024             -          spovedáme, ako zvyčajne

6.1.2024 - nespovedáme


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál