Farské oznamy 17.12.2023

16.12.2023

OZNAMY

17. decembra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 17. 12. Tretia adventná nedeľa (nedeľa gaudete)

Pondelok             18. 12. féria

Utorok                19. 12. féria

Streda                  20. 12. féria

Štvrtok               21. 12. féria

Piatok                  22. 12. féria

Sobota                 23. 12. féria

NEDEĽA          24. 12. štvrtá adventná nedeľa - Štedrý deň

Spovedanie k Vianočným sviatkom

Spovedať k vianočným sviatkom budeme každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše do 23.12.2023. Počas Štedrého dňa 24.12. 2023 už nespovedáme.

Pondelok až piatok:        5.30 - 7.30            11.00 - 12.30       15.30 - 17.30

Sobota:                          6.00 - 7.30 16.30 - 18.30

Povzbudzujeme Vás k vianočnej svätej spovedi, ale upozorňujeme tých, ktorí žijú s partnerom bez sviatosti manželstva, že majú prekážku pristupovať k sviatosti Zmierenia a k Eucharistii. To platí takisto i pre civilne sobášených a rozvedených, ktorí nemajú povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam. Ak máte v tomto nejasnosti príďte sa poradiť s kňazom, ako danú situáciu riešiť. Radi Vám pomôžeme. Na začiatku sv. spovede je vhodné povedať spovedníkovi, v akom stave žijem, či som slobodný a žijem sám, alebo s partnerom/partnerkou bez sviatosti manželstva, či som ženatý, vydatá, rozvedený/rozvedená.

Vianočné farské oznamy 2023

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší a sv. spovedí počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

Sväté omše  v Blumentáli na Štvrtú adventnú nedeľu - Vigília Narodenia Pána

6.00       7.30       9.00      10.30       12.00       16.30 (vigílna) 22:30      24.00 (polnočná)

Na Štedrý deň nás neviaže prikázaný pôst.

Farská ofera

Pri sv. omšiach 25. 12. 2023 na slávnosť Narodenia Pána, bude vianočná farská zbierka. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí v sobotu prijali pozvanie a prišli pomôcť s predvianočným  upratovaním nášho chrámu.

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo donesú skauti v sobotu 23. 12. 2023 na sv. omšu o 18.00 hod. Bude k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 300,- 150,- 110,- 100,- 100,- 55,- 50,- 23,- € poslané na farský účet a 350,- 200,- 100,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál