Farské oznamy 24.12.2023

23.12.2023

OZNAMY

24. decembra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 24. 12. štvrtá adventná nedeľa - Štedrý deň

Pondelok           25.12. NARODENIE PÁNA, slávnosť

Utorok              26.12. Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

Streda               27.12. Sv. Ján, apoštola a evanjelistu, sviatok

Štvrtok              28.12. Sv. Neviniatok mučeníkov, sviatok

Piatok              29.12. Piaty deň v oktáve Narodenia Pána, sviatok

Sobota                        30.12. Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána, sviatok

NEDEĽA          31. 12. PRVÁ nedeľa PO NARODENÍ PÁNA - Sv. rodiny     Ježiša, Márie a Jozefa

Sväté omše  v Blumentáli

Dnes 24.12. bude o 16.30 vigílna sv. omša zo slávnosti Narodenia Pána. O 18.00 a 19.00 sv. omše nebudú. Následne bude sv. omša o 22.30 a o 24.00 bude polnočná sv. omša.

Narodenie Pána - pondelok 25.12. Sv. omše budú v rovnakom čase ako v nedeľu, to znamená, že bude aj sv. omša o 18.00 v maďarskom jazyku.

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude na slávnosť Narodenia Pána sláviť polnočnú svätú omšu a svätú omšu o 10.30 v Katedrále sv. Martina. Srdečne pozývame všetkých veriacich.

Na sviatok sv. Štefana (nie je prikázaný sviatok) - utorok 26.12. budú sv. omše: 6.00    7.30    9.00    10.30    12.00     16.30.

Na Nedeľu Sv. Rodiny, na ktorú pripadá v tomto roku aj Silvester 31.12. budú sv. omše o:

6.00    7.30    9.00    10.30    12.00     16.30 (ďakovná) (o 18.00 a 19.00 nebudú).

O 23.30 bude adorácia s novoročným požehnaním.

Na Sviatok Sv. Rodiny si manželské páry môžu obnoviť pri sv. omšiach manželské sľuby.

Vianočná farská zbierka

Pri sv. omšiach 25.12. na slávnosť Narodenia Pána, bude vianočná farská zbierka. Vopred Vám ďakujeme za Vaše milodary.

Prikázané sviatky vo vianočnom období

Narodenie Pána                                                       - pondelok 25.12.2023

Sv. Štefan (26.12.) nie je prikázaný sviatok.

Svätej rodiny, Sv. Silvester - Starý rok                    - nedeľa 31.12.2023

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie - Nový rok     - pondelok 1.1.2024

Zjavenie Pána - Traja  Králi                                     - sobota 6.1.2024

Krst Krista Pána                                                        - nedeľa 7.1.2024

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

25.12.2023 - 26.12.2023                                                - nespovedáme

27.12.2023 - 30.12.2023                              - spovedáme ako zvyčajne

31.12.2023 - 1.1.2024                                                    - nespovedáme

Posviacanie príbytkov

Od 6.1.2024 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

Vianočné farské oznamy 2023

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo je k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

CENACOLO

Mladí z Komunity CENACOLO pozývajú aj tento rok na podujatie “Živé jasličky” v komunitnom dome na Včelárskej Paseke, v blízkosti obce Kráľová pri Senci. Uskutočnia sa v nasledovných termínoch: 26.12., 30.12. a 6.1. vždy o 17.00. Príďte si spoločne pripomenúť narodenie malého Ježiška, tešíme sa na Vás.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 1000,- 2x 200,- 3x 100,- 2x 33,- 30,- € poslané na farský účet.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál