Farské oznamy 31.12.2023

30.12.2023

OZNAMY 31. decembra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa        31.12PRVÁ nedeľa PO NARODENÍ PÁNA - Sv. rodiny ježiša,      márie a jozefa, sviatok

Pondelok    1.1. OKTÁVA NARODENIA PÁNA, SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE  BOHORODIČKY, slávnosť (prikázaný sviatok)

Utorok        2.1. Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

Streda          3.1. féria / Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka

Štvrtok         4.1. féria

Piatok          5.1. féria

Sobota      6.1. Zjavenie Pána, slávnosť(prikázaný sviatok)

Nedeľa        7.1. DRUHÁ nedeľa PO NARODENÍ PÁNA - KRST PÁNA, sviatok

Sväté omše  v Blumentáli

Dnes 31.12.2023 bude o 16.30 ďakovná sv. omša, o 18.00 a 19.00 sv. omše nebudú a o 23.30 bude adorácia s novoročným požehnaním.

Na prikázané sviatky Bohorodičky Panny Márie - 1.1.2024 a na Zjavenie Pána - 6.1.2024 budú sv. omše v rovnakých časoch ako v nedeľu, to znamená, že bude aj sv. omša o 18.00 v maďarskom jazyku.

Slávenia v Katedrále svätého Martina

V pondelok 1. januára 2024 bude o 10.30 v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský novoročnú svätú omšu v deň Slávnosti Panny Márie Bohorodičky. Podobne potom v sobotu 6. januára 2024 o 10.30, v deň Slávnosti Zjavenia Pána. Všetci sú srdečne pozvaní.

Vianočná farská zbierka

Vianočná farská zbierka bola 3110,- € . Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva o 15.00).

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

27.12.2023 - 30.12.2023                              - spovedáme ako zvyčajne

31.12.2023 - 1.1.2024                                                    - nespovedáme

Posviacanie príbytkov

Od 6.1.2024 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

Lectio divina

V stredu 3. januára 2024 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Chráň sa cudzoložstva (Prís 6,20) - O cudzoložstve, prostitúcii a rozvode v Písme (Mt 19,1-9).

Trojkráľový sprievod

V sobotu 6. januára 2024 sa uskutoční štvrtý trojkráľový sprievod v Bratislave. Zraz bude na nádvorí Bratislavského hradu o 14.30, odkiaľ sú diváci pozvaní nasledovať troch kráľov na ich ceste za hviezdou.

CENACOLO

Mladí z Komunity CENACOLO pozývajú aj tento rok na podujatie “Živé jasličky” v komunitnom dome na Včelárskej Paseke, v blízkosti obce Kráľová pri Senci. Uskutočnia sa ešte 6.1. o 17.00. Príďte si spoločne pripomenúť narodenie malého Ježiška, tešíme sa na Vás.

Spoločenstvo Katarínkovcov pozýva 6. januára 2024 o 13.00 - 16.00 na podujatie Traja králi na Katarínke.(pri obci Naháč) V programe bude aj svätá omša s požehnaním trojkráľovej vody o 14.00, živý betlehem a výstup do veže. Akcia sa koná pri príležitosti 800 rokov od prvých jasličiek a 30 rokov projektu Katarínka.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 120,- 2x 100,- 50,- 30,- € poslané na farský účet.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál