Farské oznamy 14.1.2024

13.1.2024

FARSKÉ OZNAMY 14. januára 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa       14.1. DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok    15. 1. féria

Utorok        16. 1. féria

Streda        17. 1. sv. Antona, opáta, spomienka

Štvrtok       18. 1. féria

Piatok        19. 1. féria

Sobota        20. 1. féria

Nedeľa       21.1.  TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude 15.januára 2024 o 17:30 v kostole.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, kedy sa všetci kresťania spoločne modlia, aby sa naplnili Ježišove slová zapísané v Jánovom evanjeliu: „Aby všetci jedno boli…” Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách. Pri tejto príležitosti sa bude konať aj ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov v pondelok 22. januára 2024 o 17:00 vo františkánskom kostole na františkánskom námestí v Bratislave.

RKCMBF UK

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK so sídlom v Bratislave na Kapitulskej 15 obsadzuje pozíciu finančného účtovníka/čky na celý úväzok. Nástup dohodou. Záujemci nájdu podrobnosti na úradnej výveske na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk

Plnomocné odpustky

Farnosť Bratislava - Vajnory oznamuje, že na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie možno návštevou farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Vajnoroch  (ako aj kostola alebo verejnej kaplnky, ktorú spravujú otcovia saleziáni na Slovensku) získať pri splnení obvyklých podmienok v období 8.1-8.9. 2024 plnomocné odpustky. Dekrét bol vydaný pri príležitosti Roku vďačnosti, ktorým si saleziáni pripomínajú 100 rokov svojej prítomnosti na Slovensku.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 222,- 100,- 2x50,- € poslané na farský účet a 300,- 50,- v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál