Farské oznamy 21.1.2024

20.1.2024

OZNAMY 21. januára 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa 21.1. TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 22. 1. féria

Utorok 23. 1. féria

Streda 24. 1. sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok 25. 1. OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA, sviatok

Piatok 26. 1. sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

Sobota 27. 1. féria

Nedeľa 28.1. ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

a

Katedrála sv. Martina – spomienka sv. Jána Almužníka

V utorok 23. januára 2024 o 18.00 bude v Katedrále svätého Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti spomienky na svätého Jána Almužníka. Všetkých pozývame.

a

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách. Pri tejto príležitosti sa bude konať aj ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov v pondelok 22. januára 2024 o 17:00 vo františkánskom kostole na františkánskom námestí v Bratislave.

a

RKCMBF UK

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK so sídlom v Bratislave na Kapitulskej 15 obsadzuje pozíciu finančného účtovníka/čky na celý úväzok. Nástup dohodou. Záujemci nájdu podrobnosti na úradnej výveske na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk

a

Plnomocné odpustky

Farnosť Bratislava-Vajnory oznamuje, že na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie možno návštevou farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave-Vajnoroch (ako aj kostola alebo verejnej kaplnky, ktorú spravujú otcovia saleziáni na Slovensku) získať pri splnení obvyklých podmienok v období 8. januára – 8. septembra 2024 úplné odpustky.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 2x100,-  55,- € poslané na farský účet a  300,- 100,- 40,- v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál