Farské oznamy 28.1.2024

27.1.2024

OZNAMY 28. januára 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa      28.1. ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok    29. 1. féria

Utorok       30. 1. féria

Streda        31. 1. sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

Štvrtok        1. 2. féria

Piatok           2. 2. OBETOVANIE PÁNA (HROMNICE), sviatok

Sobota          3. 2. sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Nedeľa        4.2. PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

a

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva i modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

a

Sviatok Obetovania Pána

V piatok 2. februára je neprikázaný sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Môžete si priniesť hromničné sviece, ktoré budeme pri svätých omšiach posviacať.

a

Svätoblažejské požehnanie

V sobotu 3. februára pri sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,-  33,- € poslané na farský účet a 200,- a 50,- v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál