Farské oznamy 12. máj 2024

12.5.2024

OZNAMY

12. mája 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa Siedma VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok 13. 5. féria

Utorok 14. 5. Sv. Mateja, apoštola, sviatok

Streda 15. 5. féria

Štvrtok 16. 5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

Piatok 17. 5. féria

Sobota 18. 5. féria

Nedeľa ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO, slávnosť

Zbierka na katolícke masmédia

V nedeľu 12. 5. počas sv. omší bude zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať.

Púť detí

Pozývame deti s animátormi, katechétmi a rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024. Témou púte bude: 7 radostí Panny Márie. Bližšie informácie o púti a možnosť prihlásenia sa na stránke: https://erko.sk/putdeti/ a na plagáte.

Stretnutie mladých

Pozývame (kapláni) na stretnutie mladých (vek cca 18-35 rokov), ktoré sa uskutoční pondelok 13. mája o 19:00 na fare. Adresa: Vazovova 8. Náplňou stretnutia bude modlitba, zaujímavá téma a následná diskusia.

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2024 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ (terajší siedmaci) a starší si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii a v kancelárii a môžu sa prihlásiť do 31. 8. 2024 vo farskej kancelárii na Vazovovej 8.

Prosba

Prosíme veriacich a návštevníkov, aby do kostola vstupovali v primeranom oblečení a aby do priestorov kostola nevstupovali s bicyklom, kolobežkou a zvieratami.

Oznam Charity Blumentál - Letný tábor

Ako sme už informovali, aj v tomto roku organizuje Charita Blumentál pre deti letný tábor , a to v termíne od 27. júla do 3. augusta v rekreačnom zariadení Látky. Prihlasovanie prebieha elektronicky. Potrebné informácie nájdete na webstránke Charity Blumentál: www.charitablumental.sk Tí, ktorí nemajú prístup na internet si budú môcť vyzdvihnúť prihlášku v tlačenej forme v čakárni farského úradu na Vazovovej 8, cez úradné hodiny. Zároveň je možné si prihlasovací QR kód stiahnuť vo výveske pred kostolom.

Rádio Mária

Tím Rádia Mária Slovensko aj tento rok pozýva zapojiť sa do svetového “behu lásky” – Mariathonu s cieľom podporiť projekty Rádia Mária v Nazarete, Mexiku a Pakistane, aby sa tam mohlo šíriť Božie Slovo prostredníctvom vysielania Rádia Mária. Podporiť projekty môžete (od stredy 8. mája 2024) na číslo účtu SK 23 1100 0000 0029 4404 8254 a VS: Mariathon 24 . Bližšie informácie o projektoch nájdete v ich dvojmesačníku alebo na www.radiomaria.sk .

Navšteva 7 kostolov

Aj tento rok pozývame na tradičnú oratoriánsku Návštevu siedmich kostolov Bratislavy, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. mája 2024, v predvečer sviatku svätého Filipa Nériho, tento rok Nedele Najsvätejšej Trojice. Treba sa zaregistrovať online. Informácie nájdete na stránke https://7kostolov.sk .


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál