Oznamy 7. decembra 2008

6.12.2008 Vladimír Sabo

 

 

  • 1. Liturgický kalendár

V pondelok slávime slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, a v sobotu spomienku na sv. Luciu, pannu a mučenicu.

 

  • 2. Rorátne omše

Počas všedných dní adventného obdobia budú ráno o 5.45 hod. rorátne sv. omše.

 

  • 3. Návšteva pacientov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť pacientov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

 

  • 4. Výročná farská poklona

Na dnešnú nedeľu 7. decembra 2008 pripadá v našej farnosti výročná farská poklona. Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bude vystavená po skončení sv. omše od 13.00 hod. až do 16.30 hod. Modlitba litánií k Božskému Srdcu Ježišovmu, a eucharistické požehnanie začne už o 16.15 hod.

 

  • 5. Prikázaný sviatok

V pondelok 8. decembra 2008 slávime prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Sv. omše budú: 5.45, 6.30, 10.30, 16.30, 18.00 a 19.00 hod.

 

  • 6. Pozvánka

V pondelok 8. decembra 2008 sa v kostole trinitárov na Župnom námestí uskutoční slávnosť Zasvätenia mesta Bratislavy Panne Márii. Sv. omšu o 16.30 hod., spojenú so zasvätením, bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita. Podrobný program nájdete na výveske pri vchode do kostola.

 

  • 7. Zbierka na charitu

Minulú nedeľu sa konala zbierka pre potreby katolíckej charity. Na tento účel sa v našej farnosti vyzbieralo 44 058,- Sk. Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

  • 8. Zimné kántrové dní

Zimné kántrové dní sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je len jeden deň. Obsah zimných kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

  • 9. Dobrá Novina

V sobotu 13. decembra 2008 o 17.00 hod. sa v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove uskutoční sv. omša, spojená s vyslaním koledníkov Dobrej Noviny, ktorú bude celebrovať otec arcibiskup Stanislav. Spoločným obetným darom budú „POUŽITÉ POŠTOVÉ ZNÁMKY pre Pápežské misijné diela”. Poštové známky je treba priniesť nepoškodené a najlepšie aspoň s 1 cm okrajom. Od 15-ej hodiny bude v sále Vincentínum v prízemí kostola výtvarný workshop s Adamom Masavom - hosťom z Kene.

 

  • 10. Blumentálsky ples

Po niekoľkoročnej prestávke by sme chceli obnoviť tradíciu farských - blumentálskych plesov, ktoré by boli dobrou príležitosťou na vzájomne spoznávanie sa v tak veľkej farnosti, ako je Blumentál.

Ples bude v DK Vajnorská, termín sa ešte upresní (Január). Momentálne hľadáme partnerov - snažíme sa doladiť posledné veci ohľadne sály a občerstvenia; a hľadáme sponzorov, ktorých príspevky, by nám umožnili vstupné na ples znížiť na minimálnu úroveň.

V prípade, že nám viete ponúknuť alebo sprostredkovať nejakú pomoc pri organizácii (finančnú alebo dary do tomboly), prosím, prihláste sa telefonicky alebo osobne v kancelárii farského úradu, prípadne napíšte mail na ples(zavinac)blumental.sk Viac informácii nájdete na farskej internetovej stránke www.blumental.sk. Za každú pomoc vopred ďakujeme.Organizátori plesu Béčkari pod záštitou farského úradu Blumentál.

 


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál