Farská knižnica informuje

1.1.2009 Monika Šandorová

„Misionár je ten, kto sa modlí, ten, kto svedčí, ten, kto miluje.” Autorom tejto definície je žena, francúzska laička Madailene Delbrelová (1904 - 1964), ktorá sa rozhodla zasvätiť svoj život Bohu bez toho, aby vstúpila do nejakého kláštora a zavrela za sebou definitívne bránu, hoci ju tento ideál veľmi lákal, ale že ostane žiť vo svete, „pred bránami”, na ulici, medzi robotníkmi na predmestí Paríža v Ivry. Tam sa stretávala s ľuďmi, ktorí nemali ani vieru, ale ani potuchu o kresťanstve. Žila uprostred nich, bývala medzi nimi, pracovala s nimi, rozprávala sa s nimi, ale nadovšetko ich milovala takých, akí sú, a úplne ich zverila Bohu, aby ich priviedol k Pravde. Bojovala za zlepšenie ich životných a pracovných podmienok, často nenachádzala pochopenie u predstaviteľov Cirkvi, ale jej pokora a poslušnosť nakoniec zvíťazili. Cítila sa misionárkou, hovorila, že misie nie sú len v krajinách tretieho sveta, a preto netreba vstúpiť na palubu zaoceánskej lode a odplávať ďaleko, ale naopak misionárom má byť každý veriaci na svojom mieste.

Jej útle dielo Misionáři bez lodi vydalo Karmelitánske nakladateľstvo v Kostolnom Vydří v roku 2008. Šesťdesiatdeväť strán, útla knižka, malý formát, ľahko prehliadnuteľná publikácia, ale plná šokojúcich myšlienok, ktoré nás vytrhávajú z pohodlia a istoty, ktoré nám poskytujú naše občasné modlitby za misionárov a finančné dary na misie. Autorka nás vyzýva, aby sme si uvedomili našu povinnosť byť kvasom a prekvasiť naše prostredie: kancelárie, továrne, školy, nemocnice, ulice, reštaurácie, paneláky, telocvične, MHD. Všade, kde sme, sme povinní byť misionármi. Na našu nevyslovenú otázku: akým spôsobom, dáva odpoveď v jednotlivých kapitolách: Misijne dielo cez službu milosrdenstva, spravodlivosti, cez pôsobenie v školách a osobnú blízkosť. Dáva jasný návod, ako dať k dispozícii svoj úsmev, svoje ruky, oči, nohy, srdce, ako ich prepožičať Bohu, aby cez ne mohol pôsobiť. Riadi sa myšlienkou sv. Jána z Kríža: Kde nie je láska, lásku zasej a zožneš lásku. Vo svojom živote to robila tak dôkladne, že v súčasnosti prebieha proces jej blahorečenia. Jej posolstvo je veľmi jednoduché, dovoliť, aby evanjelium v nás a skrze nás explodovalo tak, ako sa to stalo v jej živote.
Monika Šandorová


Pridané do rubriky knižnica | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 1 v roku 2009. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje zbor Béčkari.