Hodnota osoby - sviatosť krstu

1.1.2009 Daniel Dian

Vianočné obdobie v Katolíckej cirkvi sa končí nedeľou Krstu Pána. V ten deň (v tomto roku pripadá na 11. januára) si pripomíname skutočnosť, že Ježiš predtým, ako začal verejne účinkovať, prijal Jánov krst. V kresťanskej terminológii je zaužívaná definícia krstu ako sviatosti, bez ktorej nie je možné stať sa vyznávačom Ježiša Krista a byť hrdo nazývaný kresťanom. Možno práve teraz je vhodné zamyslieť sa nad tým, kto je vlastne kresťan. Prečo? Lebo dnes sa v našej spoločnosti slovo kresťan vyslovuje akosi pohrdlivo. Podľa dnešnej spoločnosti kresťan je ten, kto je a priori proti všetkému. Práve preto by sme sa mali zamyslieť nad nasledujúcimi skutočnosťami: Kresťan je človek, ktorý od krstu nesie meno Ježiša Krista. Je to človek, ktorý získal istú identitu. Ak ju má, má sa pripodobniť tomu, koho meno nesie. Aký bol Ježiš, ktorého meno nesie kresťan? Bol mužom viery - často zotrval v modlitbe s Bohom celú noc. Aj kresťan má byť človekom viery a modlitby. Kristus bol človekom súcitu a milosrdenstva. Kresťan je povolaný na to, aby vo vzťahu k núdznym, ktorých stretáva, vedel prejaviť súcit na pravom mieste, ale musí byť človekom, ktorý nie je ľahkovážny, a preto sa riadi starokresťanskou myšlienkou: Pot nech rosí almužnu v tvojej dlani, kým nezistíš, komu dať a komu nedať. Kresťan má byť človekom milosrdným, teda nezraňujúcim, ale naopak odpúšťajúcim, nie však naivným a hlúpym. Ježiš bol mužom činu a výučby. Preto aj kresťan ho má rovnako nasledovať v činoch a spoznávať príčinu a cieľ svojho života štúdiom svätého Písma. Potom môže sám učiť iných. Ježiš má svoju hodnosť pred vekmi, človek, nositeľ jeho mena, ju neustále získava svojimi skutkami. V tom je jeho najväčšia hodnota: Poznanie Boha a uskutočňovanie toho, čo nám zjavuje a prikazuje. Krst dáva človeku hodnosť Božieho dieťaťa, ale iba opravdivý človek si dokáže túto hodnosť zachovať, a to cez svoje myslenie a skutky.
Daniel Dian


Pridané do rubriky články | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 1 v roku 2009. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje spevácky zbor.