Napísali ste nám

1.4.2009 redakcia časopisu

Vážená redakcia časopisu Blumentál, rada by som sa s Vami a s Vašimi čitateľmi podelila o nasledujúcu skúsenosť a vydala ňou svedectvo. Do kostola Blumentál chodím na sväté omše veľmi rada už od detstva. Neraz mi pri vstupe do tohto chrámu hneď za hlavnou bránou kostola vľavo padli oči na reprodukciu Matky dobrej rady s najdôležitejšími historickými informáciami, ktoré sa viažu k tomuto milostivému obrazu.

No vnútorným zrakom mi „padli oči” na tento vzácny obraz až práve prostredníctvom Vášho mesačníka Blumentál. Zmienky o milostivom obraze Matky dobrej rady sú v ňom permanentne uverejňované (posledne apríl, august, október 2008), a teda vďaka týmto „smerovkám” som si našla cestu k Panne Márii - Matke dobrej rady, ktorej cnosť „dobrej rady” je týmto obrazom sprítomňovaná aj v našom kostole Blumentál.

S čím by som sa rada s Vami podelila, je moje poznanie, že tento obraz Matky dobrej rady bol nielen kedysi milostivým obrazom, ale ním aj je.

Pravidelne som sa začala pred týmto obrazom modliť a prostredníctvom Matky dobrej rady vyprosovať od nebeského Otca potrebné milosti.

Týmto chcem vydať svedectvo o dvoch vyslyšaniach vo veľmi vážnych a chúlostivých záležitostiach (druhá sa týkala života a smrti). Tieto vyslyšania sa udiali v auguste 2008 a vo februári 2009. Rada by som týmto povzbudila všetkých, ktorí hľadajú pomoc. Je nablízku, dokonca v našom bratislavskom chráme Blumentál.

Ešte raz vďaka za časopis, nech Pán hojne požehnáva toto Vaše apoštolské dielo a samozrejme všetkých Vás, ktorí časopisu vdychujete život.

Viktória

26. apríla si opäť pripomenieme náš miestny sviatok Matky dobrej rady. Tešíme sa tomuto svedectvu, lebo je dôkazom, že úcta k našej Matke dobrej rady sa v našej farnosti obnovuje, a že čoraz viac jej detí si ju pod týmto titulom uctieva a čerpá z milostí, ktoré nám u svojho Syna vyprosuje. Boli by sme radi, keby toto svedectvo nebolo posledné.


Pridané do rubriky z Vašich listov | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 4 v roku 2009. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje zbor Béčkari.