Farské oznamy - 15. december 2019

14.12.2019

Spovedanie k Vianočným sviatkom

Spovedať k vianočným sviatkom budeme každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše od 16.12. do 23.12.2019:

Pondelok 16.12, utorok 17.12, streda 18.12, štvrtok 19.12, piatok 20.12.2019:

5.30 – 7.30 11.30 – 12.30 15.30 – 18.00

Sobota 21.12.2019 6.00 – 8.00 16.00 – 19.00

Nedeľa 22.12.2019 6.00 – 12.30 16.00 – 20.00

Pondelok 23.12.2019 5.30 – 7.30 11.30 – 12.30 15.30 – 18.00

Povzbudzujeme Vás k vianočnej svätej spovedi, ale upozorňujeme tých, ktorí žijú s partnerom bez sviatosti manželstva, že majú prekážku pristupovať k sviatosti Zmierenia a k Eucharistii. To platí takisto i pre civilne sobášených a rozvedených, ktorí nemajú povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam. Ak máte v tomto nejasnosti príďte sa poradiť s kňazom, ako danú situáciu riešiť. Radi Vám pomôžeme. Na začiatku sv.spovede je vhodné povedať spovedníkovi, v akom stave žijem, či som slobodný a žijem sám, alebo s partnerom/partnerkou bez sviatosti manželstva, či som ženatý, vydatá, rozvedený/rozvedená

m

Vianočné farské oznamy 2019

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší a sv. spovedí počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

m

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo donesú skauti v sobotu 21. 12. 2019 počas sv. omše o 18.00 hod. Bude k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

m

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí v sobotu prijali pozvanie a
prišli pomôcť s predvianočným upratovaním nášho chrámu.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 50.- a 60,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 100 ,- € darovaných v hotovosti.

m

PRÍLOHA

m

Predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

Prosíme zvlášť starších nech si nenechávajú spoveď na posledné dni, nechajme priestor zvlášť tým, čo pristupujú k sviatosti zmierenia iba na Vianoce, alebo sú zamestnaní, odcestovaní v zahraničí a pricestujú posledné dni pred Vianocami. Vianočná svätá spoveď platí aj k januárovému prvému piatku.

m

Spovedať k vianočným sviatkom budeme každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše od 16.12. do 23.12.2019:

m

Pondelok 16.12, utorok 17.12, streda 18.12, štvrtok 19.12, piatok 20.12.2019:

5.30 – 7.30 11.30 – 12.30 15.30 – 18.00

Sobota 21.12.2019 6.00 – 8.00 16.00 – 19.00

Nedeľa 22.12.2019 6.00 – 12.30 16.00 – 20.00

Pondelok 23.12.2019 5.30 – 7.30 11.30 – 12.30 15.30 – 18.00

m

Prikázané sviatky mimo nedieľ vo Vianočnom období:

Narodenie Pána – streda 25.12.2019

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – Nový rok – streda 1.1.2020

Zjavenie Pána – Traja Králi – pondelok 6.1.2020

m

Svätého Štefana (26.12.2019) nie je prikázaný sviatok, je to 2. vianočný sviatok, sväté omše budú: 7.30 9.00 10.30 12.00 16.30 18.00 (slovenská).

m

Ranné sväté omše o 6.00 hodine v dňoch 25.12., 26.12.2019 a 1.1.2020 nebudú.

m

Vianočné obdobie končí na slávnosť Krstu Krista Pána 12.1.2020.

m

SVÄTÉ OMŠE VO VIANOČNOM OBDOBÍ

m

24.12.2019 Štedrý deň

6.30 16.30 24.00 (polnočná)

m

25.12.2019 Narodenie Pána – 1. vianočný sviatok – prikázaný sviatok

7.30 9.00 10.30 12.00 16.30 18.00 (maďarská) 19.00

m

26.12.2019 Sv. Štefana – 2. vianočný sviatok

7.30 9.00 10.30 12.00 16.30 18.00 (slovenská).

m

31.12.2019 Sv. Silvestra – Starý rok

6.30 12.00 16.30 23.30 adorácia s novoročným požehnaním

m

1.1.2020 Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – Nový rok – prikázaný sviatok

7.30 9.00 10.30 12.00 16.30 18.00 (maďarská) 19.00

m

6.1.2020 Zjavenie Pána - Traja králi – prikázaný sviatok

6.00 7.30 9.00 10.30 12.00 16.30 18.00 (maďarská) 19.00

m

Na Štedrý deň nie je prikázaný pôst. Na Narodenie Pána je pri svätých omšiach tradičná vianočná zbierka. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Na Sviatok Svätej rodiny si manželské páry môžu obnoviť pri svätých omšiach manželské sľuby. Od 6.1.2020 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

m

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

24.12.2019 – spovedáme už len v súrnych prípadoch

25.12.2019 – 26.12.2019 – nespovedáme

27.12. – 28.12. – 29.12.– 30 .12.2019 – spovedáme ako zvyčajne

31.12.2019– 1.1.2020 nespovedáme

Od 2.1.2020 – spovedáme, ako zvyčajne


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál