Farské oznamy - 22. december 2019

21.12.2019

Sväté omše v Blumentáli

Sv. omše v našom kostola počas vianočných sviatkov budú

24. decembra - o 6.30 adventná a o 16.30 vigílna Narodenia Pána, o 24.00 bude polnočná sv. omša. Na Štedrý deň nie je prikázaný pôst.

25. decembra na Slávnosť Narodenia Pána - ako v nedeľu

26. decembra na sviatok sv. Štefana - o 7.30 9.00 10.30 12.00 16.30 a 18.00 (slovenská).

V nedeľu 29. decembra na Sviatok Sv. Rodiny si manželské páry môžu obnoviť pri sv. omšiach manželské sľuby.

Na Slávnosť Narodenia Pána sv.omša o 6.00 hod. nebude

m

Vianočná farská zbierka

Pri sv. omšiach 25. 12. 2019 na slávnosť Narodenia Pána, bude vianočná farská zbierka. Za Vaše milodary Vám vyprosujeme úprimné Pán Boh odmeň.

m

Prikázané sviatky vo vianočnom období

Narodenie Pána – streda 25. 12. 2019

Sv. Štefan (26. 12.) – nie je prikázaný sviatok

Svätej rodiny – nedeľa 29. 12. 2019

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie - Nový rok – streda 1. 1. 2020

Zjavenie Pána - Traja Králi – pondelok 6. 1. 2020

Krst Krista Pána – nedeľa 12. 1. 2020

m

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

25. 12. 2019 – 26. 12. 2019 – nespovedáme

27. 12. 2019 – 28. 12. 2019 – 29. 12. 2019 – 30. 12. 2019 – spovedáme ako zvyčajne

31. 12. 2019 – 1. 1. 2020 – nespovedáme

m

Posviacanie príbytkov

Od 6. 1. 2020 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

m

Vianočné farské oznamy 2019

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

m

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo je k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

m

Slávnosť Narodenia Pána v katedrále

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude na slávnosť Narodenia Pána sláviť polnočnú svätú omšu a svätú omšu o 10.30 hod. v Katedrále sv. Martina. Srdečne pozývame všetkých veriacich.

m

Živé jasličky v CENACOLO

Komunita CENACOLO pozýva na predstavenie s názvom Živé jasličky, ktoré sa bude konať 26. 12., 29. 12. 2019 a 5. 1. 2020 v areáli komunity na Včelárskej Paseke v blízkosti obce Kráľová pri Senci vždy so začiatkom o 17.00 hod. Plagát je vo výveske.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 200,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 100,- a 50,- € bolo darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál