Farské oznamy - 28. jún 2020

27.6.2020

Zbierka na opravu Blumentálskeho kostola

V rámci zbierky na opravu Blumentálskeho kostola minulú nedeľu sa vyzbieralo 5020,- €, z toho 300,- 100,- 50,- a 20,- € v hotovosti. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

m

Slávnosť sv. Petra a Pavla

V pondelok 29. júna je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Sväté omše budú o 5:45, 6:30, 9:00, 12:00, 16:30 a 18:00 hod.

m

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00 hod. i modlitba Fatimského ruženca v sobotu po rannej sv. omši).

m

Poďakovanie kňazom farnosti

Naša farnosť ďakuje generálnemu vikárovi Mons. Danielovi Ižoldovi a pánu kaplánovi vdp. Jánovi Gočovi za obetavú službu v našej farnosti. Nech ich dobrotivý Pán sprevádza na nových pôsobiskách.

m

Privítanie nového kňaza do našej farnosti

Od 1. júla 2020 privítame v našej farnosti nového pána kaplána vdp. Štefana Smetanu, doterajšieho kaplána v Malackách a výpomocného duchovného vdp. Eduarda Janíčka, doterajšieho výp. duchovného Bratislava – Teplická. Prajeme im, aby im Všemohúci Pán Boh pomáhal pri ich pastoračnej službe v našej farnosti.

m

Prednáška

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás pozýva v utorok 30. júna o 18:00 hod. na poslednú prednášku Babylonská veža a Boží projekt v rámci cyklu Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11, ktorý bol z dôvodu protiepidemiologických opatrení na tri mesiace prerušený.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 300,- 170,- 100,- trikrát 30,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál