Farské oznamy 26. júna 2022

25.6.2022

OZNAMY

26. júna 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 26. 6. Trinásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok 27. 6. féria

Utorok 28. 6. Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

Streda 29. 6. Sv. Petra a Pavla, Apoštolov, slávnosť

Štvrtok 30. 6. féria

Piatok 1. 7. féria

Sobota 2. 7. Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, Sviatok

Nedeľa 3. 7. Štrnásta nedeľa v cezročnom období

  • Dnes sa bude konať celosvetová zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 • Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca

  • Slávnosť sv. Petra a Pavla je prikázaný sviatok, sv. omše budú o 5:45, 6:30, 9:00, 12:00,

   16:30 a 19:00.

 • Sväté omše na slávnosť sv. Petra a Pavla

  • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia – budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom, vo štvrtok od 16:00 a v piatok od 15:00. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

   Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť do konca júna na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 250,- 200,- 100,- 100,- a 33,- poslané na účet našej farnosti.

 • Prvopiatkový týždeň

  Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

  Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka

  Poďakovanie za milodary


  Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál