Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy - 17. november 2019

16.11.2019

Svätomartinská zbierka

Dobročinná Svätomartinská zbierka z minulej nedele, bola v našom chráme 3520,-€. Za každý váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

m

Maltézsky punč

Od 22. 11. 2019 do 23. 12. 2019 bude v rámci bratislavských vianočných trhov prebiehať dobročinná akcia „Maltézsky punč“ organizovaná Maltézskou pomocou Slovensko (MPS), čo je výkonná zložka Rádu maltézskych rytierov pre aktivity v Slovenskej republike. MPS bude mať dobročinný stánok na Hviezdoslavovom námestí, ako to bolo aj po minulé roky. V tomto stánku bude prebiehať verejná dobročinná zbierka, ktorej cieľom je podporiť aktivity MPS v prospech núdznych.

m

Duchovná obnova rozvedených

V Advente sa uskutoční duchovná obnova s názvom “rozVEDENÍ k BOHU I.” pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú sami. Téma obnovy má názov „Prijatie svojej situácie a odpustenie.“ Duchovná obnova sa uskutoční 13.- 15. decembra v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je možné vziať so sebou aj deti, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej stránke Rodinkova. (Plagát je vo výveske.)

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 100,- a 60,-€, ktoré prišli na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 10. november 2019

9.11.2019

Svätomartinská zbierka

Túto nedeľu 10. novembra 2019 sa pri všetkých sv. omšiach koná tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Na príhovor patróna arcidiecézy svätého Martina z Tours ako prosbu o nové duchovné povolania pre Bratislavskú arcidiecézu chceme uskutočniť Svätomartinskú zbierku, ktorou v tomto roku podporíme duchovné povolania, konkrétne štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov diecézy Gikongoro v Rwande a štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov arcidiecézy Erbil v Iraku.

n

Poďakovanie za posilnenie náboženskej slobody

Pri príležitosti poďakovania za posilnenie náboženskej slobody po roku 1989 Vás  pozývame na svätú omšu do Katedrály sv. Martina, ktorú bude v nedeľu 17. novembra 2019 o 10.30 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

n

Svätomartinský koncert

Pozývame Vás na slávnostný svätomartinský koncert zboru a orchestra sv. Martina v Bratislave, ktorý sa uskutoční v Katedrále sv. Martina dnes, v nedeľu 10. novembra, popoludní o 15.30 hod. Na koncerte zaznejú diela Luis Vierna, J.S. Bacha a Josepha Haydna. Vstupné je dobrovoľné. (Plagát je vo výveske.)

n

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 50,- a 400,-€, ktoré prišli na účet našej farnosti a 100,-€ darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 3. november 2019

2.11.2019

Svätomartinská zbierka

Na budúcu nedeľu 10. novembra 2019 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Na príhovor patróna arcidiecézy svätého Martina z Tours ako prosbu o nové duchovné povolania pre Bratislavskú arcidiecézu chceme uskutočniť Svätomartinskú zbierku, ktorou v tomto roku podporíme duchovné povolania, konkrétne štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov diecézy Gikongoro v Rwande a štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov arcidiecézy Erbil v Iraku.

m

Svätomartinské trojdnie

Srdečne pozývame všetkých veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trojdnia v dňoch 9.-11. novembra 2019. Slávnostné sväté omše budú v sobotu 9. novembra o 17.00 hod., v nedeľu 10. novembra o 10.30 hod. a v pondelok 11. novembra o 17.00 hod. V našej Bratislavskej arcidiecéze prežívame Rok modlitieb za nové kňazské povolania, a tak aj témou tohtoročného slávenia Svätomartinského trojdnia je Povolanie svätého Martina a čnosť nábožnosti, nádeje a mravnej sily. (Informácie nájdete na plagáte vo výveske.)

m

Svätomartinský lampiónový sprievod

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko pozýva deti a rodičov na Svätomartinský lampiónový sprievod, ktorý sa bude konať 9. novembra. Začne slávnostnou sv. omšou o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina a po nej o 18.00 hod. bude pokračovať sprievodom ulicami Starého Mesta až do katolíckeho internátu Svoradov, kde je pre deti pripravený zaujímavý program. Prosíme o prinesenie charitatívneho daru pre deti z Rumunska. (Informácie nájdete na plagáte vo výveske.)

m

Úplné odpustky pre duše v očistci

Úplné odpustky od 1. do 8. novembra možno získať raz denne len pre duše v očistci. Odpustkový skutok v dňoch od 1. 11. do 8. 11. je návšteva cintorína a modlitba za zosnulých. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon je potrebná túžba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

m

Lectio divina v Katedrále sv. Martina

V stredu 6. novembra 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Láska – „Láska je mocná ako smrť“ (Pies 8, 5-7).

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 300,- a 100,-€, ktoré prišli na účet našej farnosti a 500,- a 100,-€ darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 27. október 2019

26.10.2019

Poďakovanie za zbierku na misie

Zbierka na misie minulú nedeľu bola 4190,-€. Okrem toho bolo darovaných 1000,-€ v hotovosti. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

n

Výročie posviacky nášho chrámu

V podelok 28. 10. 2019 si pripomenieme výročie posviacky nášho chrámu. Okrem sv. omší v riadnom čase bude slávená sv. omša o 10,00 hod. pri príležitosti 25. výročia založenia Cirkevnej strednej odbornej školy elektrotechnickej P. G. Frassatiho.

n

Oznam charity Blumentál

Dnes, 27. októbra 2019, pripravila charita Blumentál už tradičné posedenie v klube na fare na Vazovovej 8. Začiatok je o 15,00 hod. Nebude chýbať hudba a veríme, že ani dobrá nálada. Všetci ste srdečne pozvaní!

n

Slávnosť Všetkých svätých - prikázaný sviatok

Vo piatok 1. 11. 2019 je prikázaný sviatok všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu, iba sv. omša o 18:00 nebude.

n

Spomienka na všetkých verných zosnulých - neprikázaný sviatok

V sobotu 2. 11. 2019 je liturgická spomienka na trpiacu Cirkev, teda na duše zomrelých v očistci. Sväté omše budú v tento deň o 6:30, 9:00, 12:00, 16:30 a 18:00 hod.

n

Dušičková pobožnosť

V piatok, 1. 11. 2019 o 14.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční Dušičková pobožnosť. V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v sobotu 2. 11. 2019 po každej sv. omši.

n

Úplné odpustky pre duše v očistci

Úplné odpustky od 1. do 8. novembra možno získať raz denne len pre duše v očistci. Odpustkový skutok od 12:00 hod. dňa 1. 11. do 2. 11. je návšteva kostola, Modlitba Pána a Vyznanie viery. Odpustkový skutok v dňoch od 1. 11. do 8. 11. je návšteva cintorína a modlitba za zosnulých. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon je potrebná túžba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

n

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom, a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva o 15.00 i modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

n

Pozvanie do ružencového bratstva

Blumentálske ružencové bratstvo pozýva záujemcov o spoločnú modlitbu ruženca zapísať sa u ružencových horliteliek dnešnú nedeľu, 27. 10. 2019, po dopoludňajších sv. omšiach v predsieni kostola. Na zápis je možné využiť aj mailový kontakt ruzenecblumental@gmail.com. Viac informácií nájdete na výveske.

n

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 90,- a 30,-€, ktoré prišli na účet našej farnosti a 1000,- 100,- a 100,-€ darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 20. október 2019

19.10.2019

Zbierka na misie

Dnešnú nedeľu 20.10.2019 sa koná celoslovenská zbierka na misie. Bude obetovaná zvlášť farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

b

Zmena času

V noci zo soboty 26. na nedeľu 27.10.2019 sa mení čas. O 03.00 hod. letného času posúvame hodiny na 02.00 hod. stredoeurópskeho času.

m

Oznam charity Blumentál

Na nedeľu 27. októbra 2019 pripravuje charita Blumentál už tradičné posedenie v klube na Vazovovej 8 pri príležitosti blumentálskych hodov. Začiatok o 15.00 hod. Nebude chýbať hudba a veríme, že ani dobrá nálada. Všetci ste srdečne pozvaní!

Veríme, že gazdinky opäť prispejú sladkým, či slaným občerstvením. Vopred vďaka!

m

Sv. omša pri príležitosti spomienky na blahoslaveného Karola Habsburského

Pozývame veriacich na svätú omšu pri príležitosti spomienky na blahoslaveného Karola Habsburského, ktorú bude v utorok 22. októbra 2019 o 19.00 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 30,- a 200,-€, ktoré prišli na účet našej farnosti a 50,- 100,- a 100,-€ darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 13. október 2019

12.10.2019

Milión detí sa modlí ruženec

Pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi (ACN Slovensko) pripravila webovú stránku www.miliondeti.sk, na ktorej sa nachádzajú informácie o medzinárodnej modlitbovej iniciatíve s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá sa tradične koná 18. októbra.

n

Zbierka na misie

Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

n

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 200,- 60,- a 50,-€, ktoré prišli na účet našej farnosti a 250,- a 100,-€ darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 6. október 2019

5.10.2019

Modlitba posvätného ruženca v mesiaci október

Pripomíname veriacim, že počas mesiaca október sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec. Vo všedný deň po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici a po sv. omši 16.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom; v sobotu po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici a o 17.30 hod. pred večernou sv. omšou sa veriaci modlia s kňazom; v nedeľu je modlitba posvätného ruženca o 16.00 hod. s kňazom.

b

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 200,-€, ktoré prišli na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 29. september 2019

27.9.2019

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola – poďakovanie za milodary

V rámci zbierky na opravu fasády Blumentálskeho kostola minulú nedeľu, 22. 9. 2019, sa vyzbieralo 5950,-€ a na účet farnosti prišlo 1000,- 80,- 30,- a 30,-€. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

b

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

b

Modlitba posvätného ruženca v mesiaci október

Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec. Vo všedný deň po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici a po sv. omši 16.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom; v sobotu po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici a o 17.30 hod. pred večernou sv. omšou sa veriaci modlia s kňazom; v nedeľu je modlitba posvätného ruženca o 16.00 hod. s kňazom.

b

Modlitbové stretnutie Lectio divina

V stredu 2. októbra 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Nádej - „V čom môže nádej moja ešte spočívať?“ (Jób 19, 21-29).

b

Oznam Charity Blumentál

Ako sme už informovali, na sobotu 19. októbra 2019 pripravuje charita púť pre seniorov do sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Prihlásiť sa treba v kancelárii charity na Vazovovej 8, a to v utorok 1. októbra od 16.00 do 17.30 hod., alebo v stredu 2. októbra taktiež od 16.00 do 17.30 hod. Poplatok je 5 eur. Pri prihlasovaní dostanete aj písomnú informáciu o programe.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 22. september 2019

20.9.2019

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Túto nedeľu 22. 9. 2019 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

m

Národný pochod za život

Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národného pochodu za život, ktorý sa bude konať v nedeľu/dnes na Námestí slobody v Bratislave so začiatkom o 13.30 hod., a vyjadriť tak postoj za ochranu práva na život najmenších z nás. Podrobnosti nájdete na stránke pochodzazivot.sk.

m

Putovanie relikvie

Od 26. septembra budú po Slovensku a Českej republike putovať relikvie sv. Vincenta de Paul. Bratia vincentíni srdečne pozývajú na slávnostnú privítaciu svätú omšu vo štvrtok 26. 9. 2019 o 18,00 hod. do Kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave – Prievoze, ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. V tomto kostole relikvie zostanú do soboty 28.9.2019. Duchovné podujatie bude sprevádzať bohatý program. Podrobný program nájdete na plagáte vo výveske.

m

Modlitbové stretnutie matiek

V dňoch 27.9., 28.9. a 29.9.2019 sa v uršulínskom kostole bude konať modlitbové trojdnie hnutia Modlitby matiek so začiatkom o 17.00 hod.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 30,-€, ktoré prišli na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy