Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy - 31. máj 2020

30.5.2020

Zbierka na katolícke masmédiá

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme všetkým darcom, ktorí minulú nedeľu prispeli do celoslovenskej zbierky na katolícke masmédiá. Celkovo sa vyzbieralo 2040,- .

m

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať mimo spovednice pol hodiny pred svätou omšou a podľa potreby aj po sv. omši. Vo štvrtok a piatok budeme spovedať od 15,00 hod.

Taktiež sa uskutočnia obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00) a v sobotu fatimská pobožnosť.

m

Zapisovanie úmyslov

Od 1. júna 2020 sa zapisujú úmysly sv. omší na mesiace JÚL, AUGUST a SEPTEMBER.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 200,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 24. máj 2020

23.5.2020

Zbierka na katolícke masmédiá

Dnešnú nedeľu 24. 5. 2020 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

m

Sväté prijímanie

Počas pandémie sa sväté prijímanie podáva na ruku. Podľa najnovšej inštrukcie KBS tí, ktorí majú zdravotný a morálny dôvod môžu prijať sväté prijímanie do úst až po svätej omši.

m

Dišpenz

Pripomíname veriacim, že dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok je stále v platnosti.

m

Spovedanie

Spovedanie v Blumentálskom kostole bude možné pol hodiny pred svätou omšou (okrem 5,45 hod.) a v prípade potreby aj po sv. omši. Keďže zatiaľ nie je možné spovedanie v spovednici, spovedáme vpredu pri Lurdskej jaskyni.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 30,- a 20,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a 200,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 17. máj 2020

16.5.2020

Zbierka na katolícke masmédiá

Budúcu nedeľu 24. 5. 2020 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

m

Sväté prijímanie

Počas pandémie sa sväté prijímanie podáva na ruku. Podľa najnovšej inštrukcie KBS tí, ktorí majú zdravotný a morálny dôvod môžu prijať sväté prijímanie do úst až po svätej omši.

m

Dišpenz

Pripomíname veriacim, že dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok (Nanebovstúpenie Pána) je stále v platnosti.

m

Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtrok 21. mája 2020 je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sväte omše v našom kostole budú o 5,45 – 6,30 - 9,00 – 12,00 - 16,30 a 18,00 hod.

m

Spovedanie

Spovedanie v Blumentálskom kostole bude možné pol hodiny pred svätou omšou (okrem 5,45 hod.) a v prípade potreby aj po sv. omši. Keďže zatiaľ nie je možné spovedanie v spovednici, spovedáme vpredu pri Lurdskej jaskyni.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za všetky milodary na opravu Blumentálskeho kostola, ktoré ste poslali v hotovosti alebo na účet farnosti počas mimoriadnej situácie, keď bol kostol zatvorený.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 8. marec 2020

7.3.2020

M I M O R I A D N Y   O Z N A M

S ľútosťou vám ozunamujeme, že po rozhodnutí krízového štábu Slovenskej republiky ohľadom šírenia vírusu COVID 19 a rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska nebudú sa sláviť žiadne sväté omše v našom Blumentálskom kostole do 23. marca 2020.

Náš kostol bude otvorený iba k súkromnej adorácii:

vo VŠEDNÉ DNI a v SOBOTU

od 11,30 do 12,30 hod.

a od 16,00 do 17,00 hod.

V NEDEĽU bude kostol otvorený

od 9,00 do 12,00 hod

a 16,00 do 17,00 hod.

Od 10. marca do 23. marca 2020 sa v kostole nespovedá.

Počas neslúženia svätých omší v kostole máte možnosť sledovať sväté omše v priamom prenose cez rádio LUMEN a TV LUX.

TV LUX vo všedné dni 7,00 12,00 a 19,00 hod.

v sobotu 7,00 hod.

v nedeľu 10,30 a 18,00 hod.

rádio LUMEN 8,30 a 18,00 hod.

Tieto sväté omše treba pozorne sledovať a prežívať v priamom prenose a platia vám tak, ako keby ste boli účastní na svätej omši v kostole, lebo je tu fyzická prekážka zúčastniť sa priamo svätej omše v kostole.

Katolícku tlač si môžete zakúpiť v čase, keď bude kostol otvorený.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 23. február 2020

22.2.2020

Zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu 1. marca 2020 sa bude konať celoslovenská jarná zbierka na charitu. Za vaše príspevky vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

m

Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi, zahŕňa prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu viaže každého od 14 roku života až do smrti a v tento deň ho nie je dovolené nahradiť iným skutkom pokánia. Prísny pôst viaže každého od 18 do 60 roku života a znamená, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej. Sväté omše na popolcovú stredu v našom kostole budú o 5.45, 6.30, 9.00 školská, 12.00, 16.30 a 18.00 hod.

m

Pobožnosť Krížovej cesty v Blumentáli

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. Budúcu nedeľu 1. 3. 2020 sa budú modliť krížovú cestu matky.

m

Krížová cesta v Katedrále sv. Martina

V Pôstnom období pozývame všetkých veriacich k účasti na modlitbe Krížovej cesty, ktorú bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, v piatky o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

m

Svätá omša v katedrále

Na Popolcovú stredu, 26. februára 2020, o 17.00 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Martina. Srdečne pozývame všetkých veriacich.

m

Magisterské štúdium

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2020/2021 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2020. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.“

m

Kurz Ligy pár páru

Liga pár páru pripravuje kurz s názvom „Plodnosť nie je problém, ale dar“. Prvé stretnutie kurzu symptortermálnej metódy porozumenia ľudskej plodnosti bude vo štvrtok 27. februára o 17.15 hod. v priestoroch Pápežských misijných diel na Lazaretskej ulici č. 32 v Bratislave. Plagát je vo výveske.

m

Biblická prednáška

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás srdečne pozýva na druhú prednášku cyklu Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11. Prednáška s diskusiou pod názvom „Raj, rebro a regres“ sa uskutoční v utorok 25. februára o 18.00 hod. v Aule Benedikta XVI. a priblíži príbeh o páde prvých ľudí (Gn 2-3). Vstup na prednášku je voľný.

m

Petícia

Pozývame veriacich podpísať novú petíciu proti hazardným herniam na území Bratislavy. Podpisy budú zbierať dobrovoľníci počas volieb v sobotu 29.2.2020 pred volebnými budovami. Iniciatíva tiež stále hľadá dobrovoľníkov na 2-4 hodiny zbierania. Prihlásiť sa môžete cez elektronický formulár na www.bratislava.zastavmehazard.sk. Svojim podpisom a pomocou tak môžete zachrániť životy mnohých rodín a miesto herní môže vzniknúť nová občianska vybavenosť.

m

Oznam charity Blumental

V nedeľu 23. februára 2020 organizuje Charita Blumentál od 15. hod. v klube na Vazovovej 8 tradičné fašiangové posedenie. Všetci ste srdečne pozvaní a vítaní.

Veríme, že gazdinky aj tentoraz prispejú koláčikmi či fašiangovými šiškami. Vopred vďaka.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 16. február 2020

15.2.2020

Úplné odpustky na sviatok Katedry sv. Petra v Katedrále sv. Martina

Od poludnia 21. do polnoci 22. februára môže za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca) získať úplné odpustky veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otčenáš a Verím v Boha.

m

2 % z dane zo mzdy pre Charitu Blumentál

Aj pre rok 2020 spĺňa Charita Blumentál podmienky pre poskytnutie 2 % z dane zo mzdy za rok 2019. Ak ste sa rozhodli poskytnúť svoje 2 % práve našej charite, tlačivo s vyplnenými údajmi nájdete v kostole na stolíku za lavicami a bude si ho možné aj stiahnuť z našej webstránky. Všetkým vopred srdečná vďaka!

m

Oznam charity Blumental

V nedeľu 23. februára 2020 organizuje Charita Blumentál od 15. hod. v klube na Vazovovej 8 tradičné fašiangové posedenie. Všetci ste srdečne pozvaní a vítaní.

Veríme, že gazdinky aj tentoraz prispejú koláčikmi či fašiangovými šiškami. Vopred vďaka.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 60.-, 50,- a 50,- €, ktoré ste v uplynulom týždni poslali na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 9. február 2020

8.2.2020

Svätá omša za chorých

V utorok 11. februára 2020, v deň spomienky na Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú, ktorý je zároveň aj Svetovým dňom chorých, bude o 18.30 hod. v kostole Milosrdných bratov v Bratislave sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu za chorých a za zdravotníkov, ktorí sa o chorých starajú. Srdečne pozývame všetkých veriacich.

m

Diskusia s Mons. Cyrilom Vasiľom

Vo štvrtok, 13. februára 2020 o 19.00 hod. sa v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline uskutoční diskusia s Mons. Cyrilom Vasiľom pod názvom „Čo by povedali Sv. Cyril a Metod dnes Slovákom?“ Moderuje Štefan Chrappa. Po diskusii, okolo 21. hodiny bude slávená sv. omša. Organizátor, Fórum kresťanských inštitúcií, srdečne pozýva všetkých záujemcov.

m

Deň otvorených dverí

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G Frassatiho v Bratislave na Vazovovej 12, ktorá pôsobí na území našej farnosti, pozýva záujemcov o štúdium a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 12. februára 2020 od 8,00 do 14,00 hod. v priestoroch školy.

m

Petícia za zastavenie hazardu v Bratislave

Iniciatíva Zastavme hazard začala zbierať novú petíciu proti hazardu v Bratislave. Podpisy sa budú zbierať v deň volieb dňa 29. februára 2020. Iniciatíva urgentne hľadá ľudí schopných obetovať 4 hodiny času na zber podpisov. Táto obeta môže zachrániť životy mnohých rodín. Petíciu musí podpísať 15 % obyvateľov mesta na to, aby sa ňou mohlo zaoberať mestské zastupiteľstvo a obmedziť hazard. Rodiny či mladí, ktorí by mali záujem pomôcť, nech sa prihlásia cez elektronický formulár na stránke www.bratislava.zastavmehazard.sk alebo u kontaktnej osoby vo farnosti.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 600.- a 50,- €, ktoré ste v uplynulom týždni darovali v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 2. február 2020

1.2.2020

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé prvopiatkové pobožnosti (adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00 i modlitba Fatimského ruženca v sobotu po rannej sv. omši).

m

Svätoblažejské požehnanie

V pondelok 3. februára pri sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.

m

Deň zasvätených

V pondelok 3. februára 2020 o 17.00 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pri príležitosti konania stretnutia so zasvätenými osobami Bratislavskej arcidiecézy v Katedrále sv. Martina sláviť svätú omšu, počas ktorej si zasvätení obnovia svoje sľuby. Srdečne pozývame všetkých veriacich na toto slávenie.

m

Lectio divina s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským

V stredu 5. februára 2020 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Miernosť – „Apoštoli mu dali meno Barnabáš.“ (Sk 11, 19-26).

m

Oznamy Charity Blumentál

1. Aj pre rok 2020 spĺňa Charita Blumentál podmienky pre poskytnutie 2 % z dane zo mzdy za rok 2019. Ak ste sa rozhodli poskytnúť svoje 2 % práve našej charite, tlačivo s vyplnenými údajmi nájdete v kostole na stolíku za lavicami a bude si ho možné aj stiahnuť z našej webstránky. Všetkým vopred srdečná vďaka!

2. Aj tento rok pripravujeme pre deti 7 dňový letný tábor, a to v termíne od 4. júla do 11. júla 2020. Na tábor hľadáme zdravotníka. Podľa nových predpisov túto službu môže vykonávať iba lekár, diplomovaná sestra alebo záchranár. Ak spĺňate uvedenú podmienku a ste ochotný nezištne venovať 5 dní zo svojej dovolenky, prihláste sa nám telefonicky alebo mailom. Údaje nájdete vo výveske charity pred kostolom.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 300.- a 100,- €, ktoré ste v uplynulom týždni darovali v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 26. 1. 2020

25.1.2020

Cyklus prednášok

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás v Roku Božieho slova pozýva v letnom semestri na šesť biblických prednášok spojených s diskusiou pod názvom „Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11“. Stretnutia sa budú konať raz do mesiaca vždy v posledný utorok o 18.00 hod. v aule fakulty. Najbližší výklad prvej kapitoly Genezis pod názvom „Znamenitý začiatok“ sa uskutoční už v tento utorok 28. januára o 18.00 hod. Sporné kapitoly a účinné metódy chápania Svätého písma predstaví biblista Jozef Jančovič. Vstup na prednášky je voľný. (Informácie sú na plagáte vo výveske.)

m

Misijná burza kníh

Občianske združenie Dobrota pre Afriku Vás srdečne pozýva na Fašiangovú misijnú burzu kníh a iných predmetov v pondelok 27. januára od 16. do 20. hod. v Dome Quo Vadis na Hurbanovom nám.

Výťažok z predaja bude použitý pre chudobné deti v Stredoafrickej republike v rámci projektu Deti sv. Filomény.

m

Oznamy charity Blumentál

Hľadáme dobrovoľníka - aktivistu, ktorý by bol ochotný viesť v našej charite kurz angličtiny pre začiatočníkov. Podrobnejšiu informáciu nájdete na našej webstránke www.charitablumental.sk a tiež vo výveske pred kostolom. Vopred vďaka za ochotu.

V našej charite je možné zapožičať si niektoré zdravotnícke pomôcky, Zoznam a potrebné informácie nájdete taktiež na stránke charity a vo výveske.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 30.- €, ktorý bol v uplynulom týždni poslaný na účet našej farnosti a 50,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy