Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy 11.2.2024

10.2.2024

FARSKÉ OZNAMY 11. februára 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa       11.2. ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok    12. 2. féria

Utorok        13. 2. féria

Streda         14. 2. POPOLCOVÁ STREDA

Štvrtok       15. 2. féria

Piatok         16. 2. féria

Sobota        17. 2. féria

Nedeľa       18.2. PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

a

Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi, zahŕňa prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu viaže každého od 14 roku života a v tento deň ho nie je dovolené nahradiť iným skutkom pokánia. Prísny pôst viaže každého od 18 do 60 roku života a znamená, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej. Sväté omše v našom kostole budú o 5.45, 6.30, 9.00 školská, 12.00, 16.30 a 18.00.

a

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období  konáme v našom kostole pobožnosť  Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

a

ZBIERKA NA CHARITU

Budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na charitu. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Službu bratislavskej arcidiecéznej charity a pomoc núdznym v Bratislavskej arcidiecéze môžete podporiť  aj zaslaním finančného príspevku na transparentný účet verejnej Zbierky pre núdznych SK9109000000005208777794. Online podporu Bratislavskej arcidiecéznej charity a jej služby nájdete na www.charitaba.sk a jej sociálnych sieťach. Ďakujeme.

a

SVÄTÁ OMŠA - SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH

Pri príležitosti Svetového dňa chorých bude otec arcibiskup sláviť v pondelok 12. februára 2024 o 18.00 svätú omšu v rehoľnom Kostole sv. Alžbety v Bratislave. Srdečne pozývame na túto svätú omšu, k modlitbe za chorých a k vďačnosti za všetkých, čo sa o chorých s láskou starajú.

a

Popolcová streda v katedrále

Mons. Stanislav Zvolenský bude na Popolcovú stredu o 18.00 sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina.

a

Krížová cesta v katedrále

V Pôstnom období budú naši otcovia biskupi každý piatok o 19.00 hod. v Katedrále sv. Martina viesť pobožnosť modlitby Krížovej cesty.

a

POZVÁNKA - UMELECKÝ VEČER

V rámci roka kresťanskej kultúry a Národného týždňa manželstva vás pozývame na umelecký večer ÁNO? - sólo pre dvoch.

Manželia Ivana a Pavol Dankovci vystúpia v  komornom tanečnom divadle o krehkosti manželstva a speváčka a hudobníčka SKYVA predstaví svoj nový album Z EXILU. Predstavenie sa uskutoční v divadle Teatro Colorato - v sobotu 17. februára o 19.00. Viac informácií aj o vstupenkách nájdete na stránke www.colorato.sk.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške  200,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 4.2. 2024

3.2.2024

FARSKÉ OZNAMY 4. februára 2024

A

Liturgický kalendár

A

Nedeľa 4.2. PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 5. 2. sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

Utorok 6. 2. sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Streda 7. 2. féria

Štvrtok 8. 2. féria

Piatok 9. 2. féria

Sobota 10. 2. sv. Školastiky, panny, spomienka

Nedeľa 11.2. ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

A

LECTIO DIVINA

V stredu 7. februára 2024 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Sami pre nebeské kráľovstvo (porov. Mt 19,12) - O celibáte pre Božie kráľovstvo (Mt 19,10-12).

A

Deň otvorených dverí CSOŠE

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická Pier Giorgia Frassatiho v Bratislave vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v stredu 7. februára 2024 od 8:00 do 14:00. Adresa školy je Vazovova 12.(viac info na nástenke a na webovej stránke www.csose.sk)

A

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 2x 100,- 65,- 50,- 20,- poslané na farský účet a 100,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 28.1.2024

27.1.2024

OZNAMY 28. januára 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa      28.1. ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok    29. 1. féria

Utorok       30. 1. féria

Streda        31. 1. sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

Štvrtok        1. 2. féria

Piatok           2. 2. OBETOVANIE PÁNA (HROMNICE), sviatok

Sobota          3. 2. sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Nedeľa        4.2. PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

a

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva i modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

a

Sviatok Obetovania Pána

V piatok 2. februára je neprikázaný sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Môžete si priniesť hromničné sviece, ktoré budeme pri svätých omšiach posviacať.

a

Svätoblažejské požehnanie

V sobotu 3. februára pri sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,-  33,- € poslané na farský účet a 200,- a 50,- v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 21.1.2024

20.1.2024

OZNAMY 21. januára 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa 21.1. TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 22. 1. féria

Utorok 23. 1. féria

Streda 24. 1. sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok 25. 1. OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA, sviatok

Piatok 26. 1. sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

Sobota 27. 1. féria

Nedeľa 28.1. ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

a

Katedrála sv. Martina – spomienka sv. Jána Almužníka

V utorok 23. januára 2024 o 18.00 bude v Katedrále svätého Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti spomienky na svätého Jána Almužníka. Všetkých pozývame.

a

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách. Pri tejto príležitosti sa bude konať aj ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov v pondelok 22. januára 2024 o 17:00 vo františkánskom kostole na františkánskom námestí v Bratislave.

a

RKCMBF UK

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK so sídlom v Bratislave na Kapitulskej 15 obsadzuje pozíciu finančného účtovníka/čky na celý úväzok. Nástup dohodou. Záujemci nájdu podrobnosti na úradnej výveske na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk

a

Plnomocné odpustky

Farnosť Bratislava-Vajnory oznamuje, že na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie možno návštevou farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave-Vajnoroch (ako aj kostola alebo verejnej kaplnky, ktorú spravujú otcovia saleziáni na Slovensku) získať pri splnení obvyklých podmienok v období 8. januára – 8. septembra 2024 úplné odpustky.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 2x100,-  55,- € poslané na farský účet a  300,- 100,- 40,- v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 14.1.2024

13.1.2024

FARSKÉ OZNAMY 14. januára 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa       14.1. DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok    15. 1. féria

Utorok        16. 1. féria

Streda        17. 1. sv. Antona, opáta, spomienka

Štvrtok       18. 1. féria

Piatok        19. 1. féria

Sobota        20. 1. féria

Nedeľa       21.1.  TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude 15.januára 2024 o 17:30 v kostole.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, kedy sa všetci kresťania spoločne modlia, aby sa naplnili Ježišove slová zapísané v Jánovom evanjeliu: „Aby všetci jedno boli…” Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách. Pri tejto príležitosti sa bude konať aj ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov v pondelok 22. januára 2024 o 17:00 vo františkánskom kostole na františkánskom námestí v Bratislave.

RKCMBF UK

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK so sídlom v Bratislave na Kapitulskej 15 obsadzuje pozíciu finančného účtovníka/čky na celý úväzok. Nástup dohodou. Záujemci nájdu podrobnosti na úradnej výveske na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk

Plnomocné odpustky

Farnosť Bratislava - Vajnory oznamuje, že na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie možno návštevou farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Vajnoroch  (ako aj kostola alebo verejnej kaplnky, ktorú spravujú otcovia saleziáni na Slovensku) získať pri splnení obvyklých podmienok v období 8.1-8.9. 2024 plnomocné odpustky. Dekrét bol vydaný pri príležitosti Roku vďačnosti, ktorým si saleziáni pripomínajú 100 rokov svojej prítomnosti na Slovensku.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 222,- 100,- 2x50,- € poslané na farský účet a 300,- 50,- v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 7.1.2024

6.1.2024

OZNAMY

7. januára 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa       7 DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA -KRST PÁNA, sviatok

Pondelok    8. 1.   féria / bl. Titusa Zemana, kňaza a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Utorok        9. 1.   féria

Streda                   10. 1. féria

Štvrtok       11. 1. féria

Piatok                   12. 1. féria

Sobota        13. 1. féria

Nedeľa       14 DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Koniec Vianočného obdobia

Dnešnou nedeľou 7.1.2024 sa končí Vianočné obdobie: prestávajú sa spievať vianočné piesne, avšak Betlehem a vianočné stromčeky môžu  ako ozdoba zostať až do 2. februára.

Posviacanie príbytkov

Od 6.1.2024 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude 15.januára 2024 o 17:30 v kostole.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,- 50,- 25,- 20,- € poslané na farský účet a 50,- v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 31.12.2023

30.12.2023

OZNAMY 31. decembra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa        31.12PRVÁ nedeľa PO NARODENÍ PÁNA - Sv. rodiny ježiša,      márie a jozefa, sviatok

Pondelok    1.1. OKTÁVA NARODENIA PÁNA, SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE  BOHORODIČKY, slávnosť (prikázaný sviatok)

Utorok        2.1. Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

Streda          3.1. féria / Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka

Štvrtok         4.1. féria

Piatok          5.1. féria

Sobota      6.1. Zjavenie Pána, slávnosť(prikázaný sviatok)

Nedeľa        7.1. DRUHÁ nedeľa PO NARODENÍ PÁNA - KRST PÁNA, sviatok

Sväté omše  v Blumentáli

Dnes 31.12.2023 bude o 16.30 ďakovná sv. omša, o 18.00 a 19.00 sv. omše nebudú a o 23.30 bude adorácia s novoročným požehnaním.

Na prikázané sviatky Bohorodičky Panny Márie - 1.1.2024 a na Zjavenie Pána - 6.1.2024 budú sv. omše v rovnakých časoch ako v nedeľu, to znamená, že bude aj sv. omša o 18.00 v maďarskom jazyku.

Slávenia v Katedrále svätého Martina

V pondelok 1. januára 2024 bude o 10.30 v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský novoročnú svätú omšu v deň Slávnosti Panny Márie Bohorodičky. Podobne potom v sobotu 6. januára 2024 o 10.30, v deň Slávnosti Zjavenia Pána. Všetci sú srdečne pozvaní.

Vianočná farská zbierka

Vianočná farská zbierka bola 3110,- € . Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva o 15.00).

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

27.12.2023 - 30.12.2023                              - spovedáme ako zvyčajne

31.12.2023 - 1.1.2024                                                    - nespovedáme

Posviacanie príbytkov

Od 6.1.2024 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

Lectio divina

V stredu 3. januára 2024 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Chráň sa cudzoložstva (Prís 6,20) - O cudzoložstve, prostitúcii a rozvode v Písme (Mt 19,1-9).

Trojkráľový sprievod

V sobotu 6. januára 2024 sa uskutoční štvrtý trojkráľový sprievod v Bratislave. Zraz bude na nádvorí Bratislavského hradu o 14.30, odkiaľ sú diváci pozvaní nasledovať troch kráľov na ich ceste za hviezdou.

CENACOLO

Mladí z Komunity CENACOLO pozývajú aj tento rok na podujatie “Živé jasličky” v komunitnom dome na Včelárskej Paseke, v blízkosti obce Kráľová pri Senci. Uskutočnia sa ešte 6.1. o 17.00. Príďte si spoločne pripomenúť narodenie malého Ježiška, tešíme sa na Vás.

Spoločenstvo Katarínkovcov pozýva 6. januára 2024 o 13.00 - 16.00 na podujatie Traja králi na Katarínke.(pri obci Naháč) V programe bude aj svätá omša s požehnaním trojkráľovej vody o 14.00, živý betlehem a výstup do veže. Akcia sa koná pri príležitosti 800 rokov od prvých jasličiek a 30 rokov projektu Katarínka.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 120,- 2x 100,- 50,- 30,- € poslané na farský účet.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 24.12.2023

23.12.2023

OZNAMY

24. decembra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 24. 12. štvrtá adventná nedeľa - Štedrý deň

Pondelok           25.12. NARODENIE PÁNA, slávnosť

Utorok              26.12. Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

Streda               27.12. Sv. Ján, apoštola a evanjelistu, sviatok

Štvrtok              28.12. Sv. Neviniatok mučeníkov, sviatok

Piatok              29.12. Piaty deň v oktáve Narodenia Pána, sviatok

Sobota                        30.12. Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána, sviatok

NEDEĽA          31. 12. PRVÁ nedeľa PO NARODENÍ PÁNA - Sv. rodiny     Ježiša, Márie a Jozefa

Sväté omše  v Blumentáli

Dnes 24.12. bude o 16.30 vigílna sv. omša zo slávnosti Narodenia Pána. O 18.00 a 19.00 sv. omše nebudú. Následne bude sv. omša o 22.30 a o 24.00 bude polnočná sv. omša.

Narodenie Pána - pondelok 25.12. Sv. omše budú v rovnakom čase ako v nedeľu, to znamená, že bude aj sv. omša o 18.00 v maďarskom jazyku.

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude na slávnosť Narodenia Pána sláviť polnočnú svätú omšu a svätú omšu o 10.30 v Katedrále sv. Martina. Srdečne pozývame všetkých veriacich.

Na sviatok sv. Štefana (nie je prikázaný sviatok) - utorok 26.12. budú sv. omše: 6.00    7.30    9.00    10.30    12.00     16.30.

Na Nedeľu Sv. Rodiny, na ktorú pripadá v tomto roku aj Silvester 31.12. budú sv. omše o:

6.00    7.30    9.00    10.30    12.00     16.30 (ďakovná) (o 18.00 a 19.00 nebudú).

O 23.30 bude adorácia s novoročným požehnaním.

Na Sviatok Sv. Rodiny si manželské páry môžu obnoviť pri sv. omšiach manželské sľuby.

Vianočná farská zbierka

Pri sv. omšiach 25.12. na slávnosť Narodenia Pána, bude vianočná farská zbierka. Vopred Vám ďakujeme za Vaše milodary.

Prikázané sviatky vo vianočnom období

Narodenie Pána                                                       - pondelok 25.12.2023

Sv. Štefan (26.12.) nie je prikázaný sviatok.

Svätej rodiny, Sv. Silvester - Starý rok                    - nedeľa 31.12.2023

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie - Nový rok     - pondelok 1.1.2024

Zjavenie Pána - Traja  Králi                                     - sobota 6.1.2024

Krst Krista Pána                                                        - nedeľa 7.1.2024

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

25.12.2023 - 26.12.2023                                                - nespovedáme

27.12.2023 - 30.12.2023                              - spovedáme ako zvyčajne

31.12.2023 - 1.1.2024                                                    - nespovedáme

Posviacanie príbytkov

Od 6.1.2024 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

Vianočné farské oznamy 2023

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo je k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

CENACOLO

Mladí z Komunity CENACOLO pozývajú aj tento rok na podujatie “Živé jasličky” v komunitnom dome na Včelárskej Paseke, v blízkosti obce Kráľová pri Senci. Uskutočnia sa v nasledovných termínoch: 26.12., 30.12. a 6.1. vždy o 17.00. Príďte si spoločne pripomenúť narodenie malého Ježiška, tešíme sa na Vás.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 1000,- 2x 200,- 3x 100,- 2x 33,- 30,- € poslané na farský účet.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 17.12.2023

16.12.2023

OZNAMY

17. decembra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 17. 12. Tretia adventná nedeľa (nedeľa gaudete)

Pondelok             18. 12. féria

Utorok                19. 12. féria

Streda                  20. 12. féria

Štvrtok               21. 12. féria

Piatok                  22. 12. féria

Sobota                 23. 12. féria

NEDEĽA          24. 12. štvrtá adventná nedeľa - Štedrý deň

Spovedanie k Vianočným sviatkom

Spovedať k vianočným sviatkom budeme každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše do 23.12.2023. Počas Štedrého dňa 24.12. 2023 už nespovedáme.

Pondelok až piatok:        5.30 - 7.30            11.00 - 12.30       15.30 - 17.30

Sobota:                          6.00 - 7.30 16.30 - 18.30

Povzbudzujeme Vás k vianočnej svätej spovedi, ale upozorňujeme tých, ktorí žijú s partnerom bez sviatosti manželstva, že majú prekážku pristupovať k sviatosti Zmierenia a k Eucharistii. To platí takisto i pre civilne sobášených a rozvedených, ktorí nemajú povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam. Ak máte v tomto nejasnosti príďte sa poradiť s kňazom, ako danú situáciu riešiť. Radi Vám pomôžeme. Na začiatku sv. spovede je vhodné povedať spovedníkovi, v akom stave žijem, či som slobodný a žijem sám, alebo s partnerom/partnerkou bez sviatosti manželstva, či som ženatý, vydatá, rozvedený/rozvedená.

Vianočné farské oznamy 2023

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší a sv. spovedí počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

Sväté omše  v Blumentáli na Štvrtú adventnú nedeľu - Vigília Narodenia Pána

6.00       7.30       9.00      10.30       12.00       16.30 (vigílna) 22:30      24.00 (polnočná)

Na Štedrý deň nás neviaže prikázaný pôst.

Farská ofera

Pri sv. omšiach 25. 12. 2023 na slávnosť Narodenia Pána, bude vianočná farská zbierka. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí v sobotu prijali pozvanie a prišli pomôcť s predvianočným  upratovaním nášho chrámu.

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo donesú skauti v sobotu 23. 12. 2023 na sv. omšu o 18.00 hod. Bude k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 300,- 150,- 110,- 100,- 100,- 55,- 50,- 23,- € poslané na farský účet a 350,- 200,- 100,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy