Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy - 14. júl 2019

12.7.2019

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola – poďakovanie za milodary

V rámci zbierky na opravu fasády Blumentálskeho kostola minulú nedeľu - 7. júla 2019 sa vyzbieralo 6243,-€, z toho 500,-€ a 50,-€ bolo darovaných v hotovosti, 200,-€ bolo v pokladničkách pri sviečkach a na účet farnosti prišlo 383,-€, 100,-€, 60,-€, 300,-€, 50,-€, a 400,-€. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

n

Živá reťaz

V sobotu 20. júla 2019 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred Katedrálou sv. Martina na Rudnayovom námestí začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 8. ročník živej reťaze ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Pozývame všetkých na toto podujatie, najmä však celé rodiny s deťmi. Bližšie informácie nájdete na plagáte a aj na stránke www.hrdinarodinu.sk

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 7. júl 2019

5.7.2019

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Túto nedeľu 7.7.2019 sa pri všetkých svätých omšiach uskutočňuje zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

v

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej fasády v sume 50,- a 200,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 100,-€ darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 30. jún 2019

28.6.2019

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Na budúcu nedeľu 7.7.2019 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Poďakovanie za zbierku na dobročinné diela svätého Otca

V zbierke na dobročinné diela svätého Otca sa vyzbieralo v našej farnosti 2190,- €. Vyslovujeme vám úprimné Pán Boh odmeň!

p

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

V piatok je neprikázaný sviatok sv. Cyrila a Metoda. Sväté omše budú o: 6:00, 9:00, 12:00, 16:30 a 19:00 hod. Sv. omša o 9:00 bude v priamom prenose na Slovenskom rozhlase.

p

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00 i modlitba Fatimského ruženca v sobotu po rannej sv. omši). Podľa prísľubu Božského Srdca, osoby, ktoré pred prvým piatkom pristúpia k sviatosti zmierenia a prijímu sväté prijímanie v deviatich po sebe nasledujúcich prvých piatkoch, dostanú milosť šťastnej a kajúcej smrti.

p

Služby v Charite Blumentál počas letných prázdnin

Charita Blumentál oznamuje, že počas letných prázdnin nebudú poradne poskytovať svoje služby. Tieto bude možné využívať opäť od 2. septembra 2019. Ďakujeme za pochopenie.

p

Príhovory pomocného biskupa o význame modlitby na sv. omšiach v kostole Sv. Ladislava

Nastávajúci týždeň, od pondelka do piatka 1. až 5. júla, bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko sláviť v Kostole svätého Ladislava sväté omše začínajúce o 17.30 hod., počas ktorých bude mať príhovory o význame a dôležitosti modlitby v živote veriaceho človeka. Pondelňajší príhovor má názov „Dôležitosť rannej modlitby“. Ostatné témy nájdete na webovej stránke a facebooku bratislavského pomocného biskupa.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej fasády v sume 30,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 100 a 250,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 23. jún 2019

20.6.2019

Zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca

Túto nedeľu 23.6.2019 sa koná Zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

p

Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla

V sobotu 29.6.2018 je prikázaný sviatok – slávnosť Petra a Pavla. Sväté omše budú o 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 a 18:00 (slovenská).

p

Stretnutie Združenia Zázračnej medaily

Združenie Zázračnej medaily pozýva svojich členov aj ostatných farníkov, ktorí chcú patriť do združenia na spoločné stretnutie dňa 25. júna 2019. Začína sa sv. omšou o 16:30 a pokračuje v seminárnej miestnosti na fare.

p

Prihlasovanie do Bratislavskej animátorskej školy

Pozývame mladých, ktorí chcú slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, prihlásiť sa na Bratislavskú animátorskú školu. Už 11. ročník tejto formácie mladých sa začne v októbri tohto roku. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke mladezba.sk.

p

Modlitby matiek

Spoločenstvo modlitby matiek z komunity Útecha pozýva na modlitby do uršulínskeho kostola Loretánskej Panny Márie v dňoch od piatka 28.6. do nedele 30.6.2019 vždy o 17:00. (Plagát je na výveske.)

p

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť do konca júna na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 50 a 33,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 16. jún 2019

14.6.2019

Vysviacky v Katedrále svätého Martina

V dnešnú nedeľu 16. júna 2019 o 15.00 hod. bude Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí nových kňazov a diakonov Bratislavskej arcidiecézy. Všetci sú srdečne pozvaní.

p

Zápis úmyslov svätých omší

Od pondelka 17.6.2019 budeme zapisovať úmysly na sväté omše na mesiace JÚL, AUGUST, SEPTEMBER.
Zapísať je možné
jeden úmysel na svätú omšu za tri mesiace, aby mal každý možnosť nahlásiť svoj úmysel.

p

Prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 20.6.2019 je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú: o 5.45, 6.30, 9.00 (školská), 12.00, 16.30 (s procesiou) a 19.00. Po sv. omši o 16.30 bude nasledovať eucharistická procesia k oltárikom. Chceme poprosiť deti, najmä prvoprijímajúce a ich rodičov, aby doprevádzali procesiu na Božie Telo s košíkmi s lupienkami kvetov. Taktiež chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí po skončení procesie budú ochotní pomôcť s čistením kostola od lupienkov.

p

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Na budúcu nedeľu sa bude konať celosvetová Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

p

Celobratislavská slávnosť Božieho Tela v Bratislave

V nedeľu 23.6.2019 sa bude konať vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela pozostávajúca zo svätej omše na Primaciálnom nám. začínajúcej o 10.30 a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu na Župnom námestí (Trojička). Pozývame Vás zúčastniť sa, a tak vydať svedectvo viery v Ježiša v Eucharistii.

p

Zmena sv. omší v nedeľu 23.6.2019

Z dôvodu čo najhojnejšej účasti kňazov a veriacich na Bratislavskej slávnosti Božieho Tela, sväté omše o 10:30 a o 12:00 v našej farnosti NEBUDÚ.

p

Deň otvorených dverí v Komunite Cenacolo

Komunita Cenacolo pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v sobotu 22. júna. 2019 v Komunitnom dome na Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci. Plagát je vo výveske.

p

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť do konca júna na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 200 a 60,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 100 a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 9. jún 2019

8.6.2019

Obdobie cez rok

Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie a začína sa Obdobie cez rok, namiesto veľkonočnej modlitby Raduj sa nebies Kráľovná sa od pondelka opäť prednáša modlitba Anjel Pána.

p

Zbierka na katolícke masmédiá

Ďakujeme za vaše milodary, ktoré ste venovali v zbierke na katolícke masmédiá,
v sume 1823,- €.

p

Zápis úmyslov svätých omší

Z technických príčin budeme zapisovať úmysly na sv. omše na mesiace JÚL, AUGUST, SEPTEMBER až od pondelka 17. júna 2019. Zapísať je možno jednu svätú omšu za tri mesiace.

p

Prihlasovanie mladých na birmovku

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania nech sa nahlásia do konca júna na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

p

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť do konca júna na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

p

Vysviacky v Katedrále svätého Martina

V nedeľu 16. júna 2019 o 15.00 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí nových kňazov a diakonov Bratislavskej arcidiecézy. Všetci sú srdečne pozvaní.

p

Dni Svätého Antona Paduánskeho

Bratia františkáni v Bratislave Vás 10.-13. júna 2019 pozývajú na duchovno-kultúrne podujatie s názvom Dni Sv. Antona Paduánskeho. Týmto časom spoločnej modlitby, prednášok, hudobných vystúpení, diskusie i ľudských stretnutí v kaviarni v záhrade kláštora si pripomenieme tohto mimoriadneho svätca a tento rok sa zvlášť inšpirujeme jeho kňazstvom, v duchu Roku modlitieb za kňazské povolania v našej arcidiecéze. Plagát sa nachádza vo výveske.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 30 a 20,- € darovaných v hotovosti a ďalších 200,- € v pokladničke.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 2. jún 2019

1.6.2019

Zbierka na katolícke masmédiá

Túto nedeľu 2.6.2019 sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vopred ďakujeme.

p

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00). Podľa prísľubu Božského Srdca, osoby, ktoré pred prvým piatkom pristúpia k sviatosti zmierenia a prijímu sväté prijímanie v deviatich po sebe nasledujúcich prvých piatkoch, dostanú milosť šťastnej a kajúcej smrti.

p

Novéna k Duchu Svätému

Od piatka, 31. mája, sa spoločne modlíme Novénu k Duchu Svätému pred svätou omšou o 16:30 hod.

p

Odpustky z príležitosti slávnosti Zoslania Ducha Svätého

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca) získať úplné odpustky.

p

Júnové litánie

V mesiaci jún sa budeme spoločne modliť Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, vždy po večerných svätých omšiach o 16.30 (v sobotu po svätej omši o 18.00).

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 100,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 26. máj 2019

25.5.2019

Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 30. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o: 5.45, 6.30, 9.00 (školská), 12.00, 16.30 a o 19.00 hod.

p

Novéna k Duchu Svätému

Od piatka, 31. mája, sa budeme spoločne modliť Novénu k Duchu Svätému pred svätou omšou o 16:30 hod.

p

Prvá sobota v mesiaci

Keďže nasledujúca sobota je prvá v mesiaci, po rannej svätej omši bude nasledovať fatimská modlitba posvätného ruženca.

p

Júnové litánie

V mesiaci jún sa budeme spoločne modliť Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, vždy po večerných svätých omšiach o 16.30 (v sobotu po svätej omši o 18.00).

p

Zbierka na katolícke masmédiá

Na budúcu nedeľu sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vopred úprimne ďakujeme.

p

Letný miništrantský tábor Minfa

Bohoslovci a predstavení Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pozývajú miništrantov na letný miništrantský tábor MinFa, ktorý sa uskutoční v Modre a v Rači v dvoch turnusoch – od 2. do 8. júla a od 9. do 15. júla. Pagát je vo výveske.

p

Charitatívny bazár v Dome Quo Vadis

Pozývame Vás na DobroQVbazár, 30.mája od 18:00 do 20:00, kde si môžete prísť vybrať štýlový kúsok garderóby, ktorý zároveň aj pomôže. Výťažok z bazára je vždy venovaný na dobrú vec - podporu konkrétnej rodiny v núdzi. Táto akcia je u nás viac menej pravidelná a koná sa v posledné štvrtky v mesiaci. https://www.domquovadis.sk/sk/udalost/dobroqvbazar-4

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 30,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 19. máj 2019

18.5.2019

Zbierka na seminár

Zbierka na seminár z minulej nedele bola 2170,- . Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Púť detí do Marianky

Púť detí do Marianky sa uskutoční 25.5.2019. Pútnici môžu putovať buď z Rače od amfiteátra od 8.30 alebo od 9.30 z námestia pred kostolom sv. Štefana v Stupave. Na ceste do Marianky i v pútnickom údolí ich čakajú pútnické úlohy a zaujímavé stanovištia. Ďalej je pre nich pripravené vystúpenie detských zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom. Keďže chceme myslieť aj na chudobných, nech si každý pútnik prinesie so sebou ako obetný dar jednu trvanlivú potravinu. Plagát je na výveske.

p

Oznam pre rodičov, ktorí prihlásili dieťa do nášho letného tábora

Poplatok za dieťa, treba uhradiť v utorok 21.5. alebo v stredu 22.5. od 16.00 do 18.00 hodiny v kancelárii charity na Vazovovej 8. Pri platení dostanete písomne všetky potrebné podklady a informácie.

p

Zdravotný dozor do letného tábora

Zdravotný dozor môže pri akciách organizovaných pre deti, vykonávať len diplomovaná zdravotná sestra, lekár po ukončení štúdia alebo záchranár. Ak spĺňate uvedené podmienky a ste ochotný venovať zo svojej dovolenky týždeň od 29.6. do 6.7.2019 (4 pracovné dni) deťom v našom tábore, prihláste sa mailom, alebo telefonicky. Kontaktné údaje sú na www.charitablumental.sk.

p

Divadelné predstavenie v UPeCe Bratislava

Tanečné divadlo ATak vás srdečne pozýva na premiéru inscenácie AGNUS DEI. Predstavenie o novodobom stotníkovi pod krížom a stretnutí s Bohom a bolesťou sa uskutoční v nedeľu 2.6.2019 v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave o 20:00 hod. Plagát je na výveske.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 60,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy